Projekty

Nový Hlavák zná svou budoucí podobu

Takto k návrhu přistoupil tým ze studia re:architekti, který se jako jediný český ateliér probojoval do finále architektonické soutěže na úpravu hlavního nádraží v Praze

Zachování hodnot stávající odbavovací haly a vytvoření nové vstupní brány do historického centra Prahy se stalo klíčovými prvky návrhu, se kterým přišel český ateliér re:architekti ve spolupráci s italskými kolegy ze studií baukuh a YellowOffice. Budoucí projekt úpravy odbavovací haly hlavního nádraží, revitalizace Vrchlického sadů a stavby přilehlé tramvajové trati bude nakonec realizován podle návrhu kodaňského studia Henning Larsen Architects.

Z původních 26 ateliérů, které se o zakázku ucházely, byl výběr v semifinále zúžen na pět, z nichž vzešli pouze tři finalisté. Těmi byli kromě vítězného týmu Henning Larsen Architects z Dánska také španělští Miralles Tagliabue spolu s pražskou pobočkou barcelonských OCA architects a jako třetí jediní čeští zástupci – ateliér re:architekti v konsorciu s italskými ateliéry baukuh a YellowOffice. 

Předmětem soutěže byla nejen rekonstrukce a rozšíření nové odbavovací haly hlavního nádraží ze sedmdesátých let minulého století, ale i přeměna Vrchlického sadů, přezdívaných Sherwood, s potenciálem proměnit celé nehostinné okolí od křižovatky U Bulhara, přes magistrálu, po Václavské náměstí. Uvnitř nové odbavovací haly bylo pak cílem navýšení kapacity až na dvojnásobek, zapojení budoucích linek příměstských vlaků, metra D a plánované vysokorychlostní železnice. To vše s ohledem na fakt, že hala architektů Bočana, Šrámka, Dandy a Šrámkové je bezesporu jednou z nejvýznamnějších českých staveb druhé poloviny dvacátého století.

„Klíčovým tématem našeho návrhu bylo zachování hodnot stávající odbavovací haly. Dlouhodobě se zabýváme projekty konverze a revitalizace historických budov, kde je nutné jasně popsat kvality historické stavby a pak na ně citlivě navázat,“ uvádí Ondřej Synek z ateliéru re:architekti. „V případě nové odbavovací haly vidíme neopakovatelnou kvalitu v její velkorysosti, lapidárnosti a skvělé kvalitě detailů. Proto jsme se rozhodli ji bez velkých zásahů zachovat a zapojit do nového řešení celku nádraží, což hala ve své robustnosti a jednoduchosti snadno umožňuje,” dodává k návrhu.

Finalisté letošní České ceny za architekturu re:architekti oslovili ke spolupráci kolegy z italského ateliéru baukuh právě pro jejich schopnost vidět a pochopit kvality stávající budovy. Pier Paolo Tamburelli, spoluzakladatel studia baukuh, byl stavbou fascinován již při předchozí návštěvě Prahy: „Odbavovací hala je bezpochyby jedním z nejvýznamnějších příkladů nemnohé postmoderní architektury východního bloku. Zároveň se jedná o jedno z jejích nejsofistikovanějších ztělesnění vůbec. „Nový terminál“ je tedy nejen mistrovským dílem mimořádně vzácným, ale i mistrovským dílem se zvláštním mezinárodním významem.“

Návrh ateliérů re:architekti a baukuh doplňuje nynější stavbu o nová křídla v místě parkovacích ramp. Ta obsahují především nové vstupy do objektu, které doplňují chybějící propojení od Václavského náměstí k Masarykově nádraží a spolu s úpravami parku jednoduše zpřístupňují okolní části Prahy. Obchody podél nových cest jsou vhodně rozmístěny tak, aby nebránily průchodu.

Návrh počítá s umístěním nové vlakové stanice linek S v zastávce Opera – tedy v prostoru mezi hlavním nádražím a Václavským náměstím –, které autoři vnímají jako nejrozumnější právě z hlediska možnosti propojení s existujícími linkami metra, nádražím a tramvajemi. Projekt je též připraven na napojení na obě hlavní diskutované varianty vedení linky metra D.

Na střeše odbavovací haly je místo neutěšeného parkoviště navrženo nové veřejné prostranství s výhledem na park a novoměstské střechy, kam se otáčí restaurace, kavárny a prostor využitelný pro novou pobočku knihovny. Tento doplněk Vrchlického sadů, který snese intenzivní městské využití, může podle architektů fungovat i se současnou magistrálou, ale s jejím nevyhnutelným zklidněním by se stal ještě příjemnějším městským prostorem.