Projekty

Novou stanici metra Depo Zličín navrhne ateliér Petr Stolín Architekt

Vítězem architektonické soutěže na podobu připravované 62. stanice pražského metra Depo Zličín se stal ateliér Petr Stolín Architekt. Poprvé v porevolučním období o podobě stanice metra rozhodla architektonická soutěž, kterou pro Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) jako investora celého projektu zorganizoval Czechdesign a METROPROJEKT Praha. Úkolem vítěze bude nyní ve spolupráci s DPP a projektantem soutěžní návrh dopracovat a připravit architektonickou studii. Zahájení výstavby nové stanice metra Depo Zličín DPP předpokládá nejdříve v roce 2026.

Po dlouhých letech se díky iniciativě a vzájemné dohodě zástupců hl. města a DPP podařilo prosadit hledání podoby veřejné dopravní stavby, kterou stanice metra bezpochyby je, formou architektonické soutěže. Jedná se o formát, kde jediným kritériem není cena zakázky, ale celková kvalita nabízeného řešení.

Cílem architektonické soutěže bylo najít koncept, který propojí funkcionalitu a estetický prvek veřejné stavby. Vítězem soutěže se stal ateliér Petr Stolín Architekt, držitel ocenění Architekt roku 2022. Na druhém místě se umístil Ivan Kroupa architekti a na třetím místě česko-švédský ateliér Lasovsky Johansson Architects.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra a bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen řidičům parkujícím v novém parkovacím domě P+R, ale také cestujícím z příměstských linek. Kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu, která se v nejbližších letech rozroste o další bytové domy v ulici Na Radosti.

„V téměř padesátileté historii pražského metra se vůbec poprvé hledalo řešení stanice v mezinárodní architektonické soutěži. Díky tomu jsme získali řadu návrhů a myšlenek. To je pro město a investora mimořádně důležité. Odborná porota rozhodla o vítězi, kterým je studio Petr Stolín Architekt, a pražské metro tak za několik let získá elegantní povrchovou stanici. Vedle stanice postavíme taky nový P+R parkovací dům pro minimálně 600 aut. V západní části Prahy tak vznikne důležitý přestupní uzel mezi automobilovou dopravou a MHD, který odlehčí centru od zbytné dopravy. Cestující se díky tomu ze samotného okraje města dostanou metrem do centra do cca 30 minut od zaparkování. A Pražané v okolních bytových komplexech jistě ocení novou stanici blíž k jejich domovům,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - hlavní vstupní průčelí stanice (zdroj: Petr Stolín Architekt)Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - pavilonová architektura vstupních portálů (zdroj: Petr Stolín Architekt)

„Vnímám, že soutěžení architektury a designu je pro DPP relativně novou zkušeností, která se sebou nese míru poznání výhod i možných komplikací. Jsem proto velmi ráda, že se nám přes prvotní peripetie podařilo nalézt s vítězem společný jazyk při hledání optimálního řešení a posunout ideovou fázi ke konkrétnější a pro všechny strany vyvážené podobě. Návrh v sobě i po úpravách nadále ponese nejen silný koncept kulturního katalyzátoru území, bude také konstrukčně jednodušší, šetrnější k přírodě a funkčně i formálně ještě elegantnějším,“ doplňuje Anna Švarc, architektka metra z DPP.

„Našim cílem bylo získat architektonický návrh stanice, který bude plně respektovat pravidla a potřeby provozu metra, a který bude úsporný nejen z pohledu nákladů na její výstavbu, ale i na její samotný provoz, včetně údržby či úklidů. Ostatně v současné době strmě rostoucích nákladů na energie je tento aspekt více než nabíledni. S vítězem pracujeme na adaptaci jeho architektonického návrhu do reality běžného provozu metra. Velmi oceňujeme jeho vstřícnost a pokoru, s jakou k celému projektu přistupuje. Jsme přesvědčeni, že se nám společnými silami podaří skloubit priority obou stran a výsledkem bude úsporná, skromná, udržitelná, k životnímu prostředí šetrná, ale přitom elegantní a architektonicky zajímavá stanice metra,“ dodává Ondřej Krulikovský, vedoucí jednotky Stavby a tratě metra DPP.

První místo: Petr Stolín Architekt

Ateliér Petr Stolín Architekt uspěl s citlivým konceptem, který v sobě nese potenciál pro budoucí rozvoj a regeneraci území skrze umění a kulturu. Nabízí využití jak na střeše stavby, tak v úrovni nástupiště. Dopravní funkci propojuje s kulturní, a tak do území vstupuje jako možný veřejný a kulturní katalyzátor. „Konečná není konečná. Našim cílem bylo vybudovat dlouhodobě udržitelný a rozvojeschopný harmonický prostor. Výtvarné umění obsažené v nové stanici metra není pasivní, ale aktivně ovlivňuje místo,“ popisují autoři.

Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - výstavní patio v úrovni nástupiště (zdroj: Petr Stolín Architekt)Vizualizace vítězného návrhu Petr Stolín Architekt - parter mezi stanicí a parkovacím domem P+R (zdroj: Petr Stolín Architekt)

Návrh pracuje s terénem, přirozeným světlem a zelení. Stanice bude částečně zapuštěna do svahu, její střecha tak bude pochozí a stane se zároveň veřejným prostorem, který bude sloužit k pořádání výstav či dalších akcí. „Jednoduchá forma budovy je doplněná o krajinu stromů a soch. Prostupnost světla a bohatost průhledů je hlavním a asi nejtypičtějším prvkem, který architektura stanice metra nabízí,“ doplňují autoři.

Řešení porotu oslovilo svým pavilonovým charakterem, propojením se zelení i provozním aspektem. „Celkově se jedná o velmi kultivovaný návrh s překvapivým programem, který doplňuje dopravní funkci a navazuje na kulturní tradici přítomnosti umění v prostorách metra,“ zaznělo v hodnocení poroty soutěže.

Autory a spoluautory návrhu jsou Petr Stolín, Jan Stolín, Alena Mičeková a Josef Stolín.

Tisková zpráva, redakčně upraveno