Projekty

Nově otevřená stanice metra s odvodněním MEA

Na začátku listopadu byla otevřena nově zrekonstruovaná stanice metra Jiřího z Poděbrad v Praze. Během posledních deseti měsíců proběhla rekonstrukce eskalátorového tunelu, vestibulu a kompletní revitalizace nástupiště. Více než 40 let po svém zprovoznění se tato druhá nejhlubší stanice pražského metra dočkala kompletní revitalizace. Rekonstrukce také podtrhla jedinečný interiér stanice, díky jehož vysoké estetické hodnotě je pražské metro považováno za jedno z nejhezčích v Evropě. 

V rámci revitalizace proběhly plošné sanace průsaků na celkové ploše zhruba 8 000 m2. Jednou z použitých technologií pro odvodnění byly žlaby MEA EN 1500 s litinovými rošty.  Vysokokapacitní žlaby mají spádované dno a dokážou zachytit velký objem dešťových vod.

Tyto polymerbetonové žlaby světlé šířky od 100 až 400 mm mají robustní konstrukci se zesílenou litinovou hranou. Jsou tak schopné absorbovat vysokou zátěž až F900 kN. Vysoce výkonné žlaby tak kombinují nízkou hmotnost polymerbetonu se zesílenou konstrukcí hrany. 

Technici Dopravního podniku hl.m. Prahy si při specifikaci požadavků na odvodňovací žlaby vyžádali šroubovou aretaci, aby byly správně nastaveny a fixovány litinové rošty.

Více o odvodňovacích žlabech MEA EN z polymerického betonu ZDE.