Projekty

Nová sportovní hala v Ostravě slouží amatérům i profesionálům

V Ostravě-Třebovicích se otevřela pro veřejnost multifunkční sportovní hala. Generálním dodavatelem stavby za více než 81 mil. Kč bez DPH byla společnost HSF System SK z mezinárodní stavební skupiny HSF System. Objednatelem a investorem stavby bylo statutární město Ostrava za přispění městského obvodu Ostrava-Třebovice. Na spolufinancování výstavby se částkou 20 mil. Kč podílela, prostřednictvím dotačního programu, Národní sportovní agentura. Autorem projektu bylo PROJEKTSTUDIO EUCZ.

Hala obdélníkového půdorysu o rozměrech 27 x 45 metrů a výšce 13 metrů je umístěná na okraji fotbalového areálu. Ve vstupním prostoru do budovy se nachází recepce, vlastní hala, společenská místnost, toalety a vstup do nářaďoven. Na patře pak mohou uživatelé najít klubovnu a šatnu pro sportovce. „Přejeme všem amatérským i profesionálním sportovcům, aby jim nová hala sloužila jako pevný základ k jejich sportovním výkonům,“ uvedl Miroslav Krop, ředitel závodu Ostrava, stavební skupina HSF System.

K budově haly je přistavěno její zázemí. Hala i přístavba jsou obloženy dřevěným obkladem s prolomením v místě skleněných oken a dveřních plnění, přičemž přízemí haly je obloženo kamenným obkladem soklové části, aby harmonizovalo s kamenným oplocením sousedního parku. Součástí je také 19 parkovacích stání pro osobní automobily a dvě stání pro vozidla handicapovaných osob. V blízkosti se nachází i zastávka tří autobusových linek procházejících Třebovicemi.

„Sport podporujeme významně dlouhodobě a mnoha způsoby. Nová sportovní hala přinese lidem odpovídající prostor k trávení volného času a možnost pohybu, jistě přispěje i zdejšímu komunitnímu způsobu života. Děkuji všem, kteří se na projektu podíleli a pomohli jej dovést do zdárného cíle,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města Ostrava.

Hala bude primárně využívána pro soutěžní utkání ve volejbale, ale také pro fotbal, florbal nebo badminton. Budou ji využívat rovněž místní spolky Sokolů, Orlů, SK Slavie, třebovických hasičů i klienti Čtyřlístku – centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Zájem o využívání haly projevila i VŠB-TUO pro pravidelné hodiny tělesné výchovy. V prostorách bude trénovat také klub moderní gymnastiky. Nová sportovní hala bude rovněž k dispozici veřejnosti pro rekreační sportování a různé společenské akce.

„V životě našeho městského obvodu bude provoz tohoto sportoviště novým významným prvkem. Věřím, že nová sportovní hala bude dobře sloužit všem sportovcům, kteří ji budou užívat, a že bude poskytovat moderní zázemí také divákům. Jsem rád, že ji budou moci využívat i naše spolky, protože orlovna, kde se dosud ke svým aktivitám scházely, je v havarijním stavu,“ uvedl Jiří Volný, starosta městského obvodu Třebovice.