Projekty

Nádraží v Havířově stát za památku neprohlásil, hrozí mu demolice

Ministerstvo kultury neprohlásilo nádraží v Havířově na Karvinsku kulturní památkou, není podle něj tak cenné. České dráhy chtějí budovu z 60. let zbourat a na jejím místě postavit nový dopravní terminál. O stanovisku ministerstva ČTK informovala jeho mluvčí Helena Markusová. Na případ upozornila Česká televize.

Úřad se věcí zabýval z podnětu skupiny odborníků z občanského sdružení Důl architektury. Podle nich existuje řada argumentů pro zachování nádraží. Česká komora architektů rozhodnutí ministerstva kritizuje. „Naše stanovisko (které tvrdí opak než ministerstvo) se opírá o názory předních odborníků,“ řekla ČTK mluvčí komory Zuzana Hošková. Nyní podle ní komora hledá způsoby, „jak tuto nešťastnou situaci zvrátit“. Rozhodnutí ministerstva zatím nenabylo právní moci.

„Ministerstvo kultury respektuje dílčí hodnoty navrženého souboru, nicméně se domnívá, že popsaná architektonická a urbanistická kvalita výrazně nepřevyšuje produkci své doby,“ uvedlo ministerstvo. Upozornilo mimo jiné na to, že v objektu byly provedeny některé nevhodné stavební úpravy, jako jsou vestavba stánku s občerstvením, výměna oken a dveří.

Podle Lucie Chytilové ze sdružení Důl architektury jsou argumenty ministerstva špatné. „Národní památkový ústav zřídil speciální komisi, která se má vyjadřovat k památkám z 20. století. Tato komise zasedala a řekla, že i když se jedná o stavbu z 20. století, tak má prokazatelné hodnoty,“ uvedla.

Stavební úpravy podle ní budovu nepoškodily. „Budova je v nejzachovalejším stavu, v jakém může památka být. České dráhy se o ni desítky let nestaraly, jenom zakonzervovaly původní stav. Stánek s občerstvením i další zásahy jsou všechno věci, které se dají odstranit,“ řekla Chytilová.

Budova nádraží má ustoupit stavbě nového dopravního terminálu. Jde o společný projekt města a ČD. Podle informací radnice se dráhy měly postarat o přestavbu nádražní budovy a město mělo řešit úpravu prostoru před nádražím. Terminál za zhruba 200 miliónů korun má spojit vlakovou, autobusovou a osobní dopravu, na vlakové nádraží má navazovat prostor pro autobusové zastávky a velké parkoviště.

Členové sdružení architektů už v minulosti usilovali o to, aby nádraží bylo prohlášeno kulturní památkou. Jejich iniciativa ale ani dřív nebyla úspěšná. Vlakové nádraží v Havířově, které vzniklo v letech 1964 až 1969, je podle nich významným dílem Josefa Hrejsemnou. Podle některých odborníků patří ke světově uznávanému vkladu českých architektů v industriálním dědictví.

Ministerstvo dnes uvedlo, že se sice neztotožňuje se záměrem vlastníků budovu zbourat, prohlášení věci za kulturní památku však podle něj slouží k uchování prokázaných významných památkových hodnot, nikoliv k účelové ochraně objektů před případnou demolicí. Jako podstatné se při rozhodování ministerstva ukázalo to, že účastníci řízení předložili správnímu orgánu platné rozhodnutí o povolení k odstranění stavby a následně pravomocné rozhodnutí o stavebním povolení, obě vydané Drážním úřadem v Olomouci. „Podle správního řádu respektuje ministerstvo kultury práva účastníků řízení nabytá v dobré víře. Prohlášením za kulturní památku by mohlo dojít ke zmaření jejich investice,“ dodalo ministerstvo.

„Ministerstvo má rozhodovat o tom, jestli budova je, nebo není památkou, a argumenty o vydaném stavebním povolení vůbec nemá brát v potaz,“ komentovala to Chytilová.

zpráva ČTK