Projekty

Na Mělnicku dokončili protipovodňové úpravy za 40 miliónů korun

V Miřejovicích na Mělnicku dokončili protipovodňové úpravy, které zvýší kapacitu koryta Vltavy. Práce za 40 miliónů korun trvaly od července do prosince, sdělila dnes ČTK mluvčí Povodí Vltavy Michaela Pohůnková.

Stavba má chránit před velkou vodou území mezi Novými Ouholicemi a Veltrusy, které bylo v minulosti těžce zkoušeno povodněmi a které je součástí takzvané vltavské vodní cesty. „Účelem je zlepšení průtokových poměrů v říční trati pod jezem Miřejovice, zvýšení kapacity koryta, a tím snížení rozlivu při průchodu velkých vod," uvedla Pohůnková. V úseku se mají také zlepšit plavební podmínky.
Dělníci v uplynulých měsících mimo jiné snížili terén u pravého břehu mezi jezem a silničním mostem kvůli vytvoření vodních ploch a mokřin. Pod mostem koryto řeky rozšířili do levého břehu v délce více než jeden kilometr. Odtěžili při tom téměř 66 000 metrů krychlových zeminy.
Středočeský kraj patřil při katastrofálních záplavách v roce 2002 k nejpostiženějším regionům. Voda zaplavila téměř sto obcí, smetla nebo vážně poškodila stovky domů a zaplavila řadu průmyslových podniků, poškodila infrastrukturu a způsobila obrovské ekonomické i ekologické škody. Tragickým symbolem záplav se staly zdevastované vesnice na Mělnicku – Zálezlice, Tuhaň, Libiš, Obříství a Kly. Na zámku Veltrusy povodeň způsobila škodu 200 miliónů korun. V celém kraji bylo evakuováno 17 000 lidí, z toho 12 000 právě na Mělnicku.
zpráva ČTK