Projekty

Na Ivančicku opraví a postaví vodovod za 406 miliónů Kč

Rekonstrukce a dostavba skupinového vodovodu Ivančice–Rosice na Brněnsku za 406 miliónů korun by měla začít ve druhé polovině příštího roku, hotová má být do konce roku 2014. 
Díky ní se 30 tisícům lidí z Ivančic, Rosic, Oslavan a Zastávky zlepší zásobování pitnou vodou a omezí se riziko její druhotné kontaminace, uvedl místostarosta Ivančic a předseda Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice Radoslav Skála.
Projekt, který je 260 milióny korun dotován z Operačního programu životního prostředí a ze státního rozpočtu, pomůže zvýšit kapacitu současných zdrojů a zároveň vybudování nových. Také se má zlepšit kvalita vody díky zařízením na její úpravu. „Stavět začneme podle plánu pouze za předpokladu, že Státní fond životního prostředí dostane všechny podklady do 31. května příštího roku,“ doplnil Skála. Rekonstruováno bude 15,4 kilometru vodovodního řadu, délka nového vodovodu bude 7,7 kilometru.
V Ivančicích se už loni začala rekonstruovat kanalizace za 662 miliónů korun, která má pomoci vyčistit řeky Jihlavu a Svratku od splaškových vod nad Novomlýnskými nádržemi. Tato akce, která výrazně omezovala dopravu ve městě, skončí v listopadu.
zpráva ČTK