Projekty

MMR má pro obce na vypracování územních plánů 95 miliónů korun

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) má pro obce s rozšířenou působností připraveno 95 miliónů korun z evropských fondů na zpracování nebo změny územních plánů. MMR to uvedlo v tiskové zprávě. O peníze lze žádat od 26. srpna 2016 do 31. října 2022. Minimální ani maximální výše výdajů na jeden projekt nejsou stanoveny.

„Změnu územního plánu lze provést, jestliže její nutnost vyplývá z územní studie, zaměřené na veřejnou infrastrukturu nebo na řešení krajiny,“ uvádí se ve zprávě. Podpora bude dále směřovat na zpracování regulačních plánů, které nenahrazují územní rozhodnutí pořizovaných z vlastního podnětu obce. „Například, pokud se třeba v zastavěném území obce nachází vojenský brownfield v podobě kasáren, jehož využití je definováno v územním plánu, regulační plán následně pomůže daleko lépe stanovit možnosti využití tohoto prostoru pro rozvoj obce,“ uvádí dále MMR.

Z evropských dotací bude financováno 95 procent výdajů na daný projekt. Dokončen musí být nejpozději do 30. června 2023.

V rámci IROP vyhlásilo MMR loni 19 výzev za 30 miliard korun, letos chce vyhlásit více než 30 výzev za 70 miliard korun. Do konce roku tak mohou příjemci evropských dotací vyčerpat zhruba 80 procent z peněz programu přidělených na období 2014–2020.

IROP navazuje na sedm regionálních operačních programů a částečně na Integrovaný operační program z období 2007–2013. V současném programovém období z něj mohou příjemci čerpat 125 miliard korun z evropských fondů a dalších zhruba 19 miliard Kč prostřednictvím národního spolufinancování. Spolu s dalšími devíti operačními programy může Česko celkem čerpat asi 648 miliard korun.

zpráva ČTK