Projekty

Mezi Žamberkem a Letohradem bude nová cyklostezka

V pondělí 4. 5. 2009 byla zahájena výstavba samostatné
komunikace pro cyklisty mezi Žamberkem a Letohradem. Za šest
měsíců budou moci místní i turisté využívat novou cyklostezku.
Stezka pro cyklisty povede katastrálním územím Žamberk, Lukavice
v Čechách a Letohrad. Její celková délka činí 4738 m.

Cyklostezka ze Žamberku do Letohradu je připravena
v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod
(ROP SV), který je spolufinancován Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.
 
Základní informace o stavbě:
Název stavby: Cyklostezka
Žamberk–Letohrad,
Lokalita: Pardubický kraj,
Objednatel: Sdružení obcí Orlicko,
Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod
oblast Čechy východ, závod Pardubice,
Délka: 4738 m,
Projektant: VIAPROJEKT, s. r. o.,
Hradec Králové,
Zahájení stavby: květen 2009,

Dokončení stavby: listopad 2009.