Projekty

Mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví přibyla na železnici druhá kolej

Na dalším železničním úseku mezi Prahou a Českými Budějovicemi přibyla druhá kolej. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v železniční stanici Soběslav ukončila modernizaci další části 4. tranzitního železničního koridoru z Prahy, konkrétně úseku Veselí nad Lužnicí – Soběslav. Stála 1,3 miliardy korun. Cestujícím poskytne zejména zkrácení jízdních dob a také pohodlnější a bezpečnější cestování. ČTK to řekl generální ředitel SŽDC Pavel Surý.

„Mezi nejdůležitější přínosy projektu patří přidání druhé koleje a především pak navýšení traťové rychlosti až na 160 kilometrů v hodině. Obyvatelé Soběslavi se díky modernizaci dočkali kompletní rekonstrukce nádraží,“ uvedl Surý. Stavbaři pro ně vybudovali jedno ostrovní a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy, dále podchod se schodišti a výtahy a novou technologickou budovu. „Výsledek stojí za to. Zatímco nyní trvá cesta vlakem z Prahy do Českých Budějovic zhruba dvě a půl hodiny, v budoucnu se zkrátí na 90 minut,“ dodal ředitel.

Součástí výstavby na 6,5 kilometru dlouhé trati mezi Veselím a Soběslaví bylo také posílení bezpečnostních prvků. Železniční přejezdy byly zrušeny nebo nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Výjimku tvoří přejezd u zastávky Řípec-Dráchov, který zůstane po dokončení stavby dočasně zachován. Stavební práce zahrnovaly také modernizaci zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, dispečerské řídicí techniky a trakčního vedení.

Celkové náklady stavby činí 1 253 063 156 Kč bez DPH. Investorem je SŽDC. Projekt byl v rámci Operačního programu Doprava schválen ke spolufinancování Evropskou unií, kdy plánovaná výše příspěvku z Fondu soudržnosti představuje až 617 662 760 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.

Generálním projektantem stavby byl Metroprojekt Praha, a. s., zhotovitelem Eurovia CS, a. s., a GJW Praha, spol. s r. o. Stavba mezi 56. a 62. kilometrem začala loni v únoru.

zpráva ČTK