Projekty

Masarykova univerzita otevírá svůj brněnský kampus

Masarykova univerzita v Brně slavnostně otevřela svůj kampus v Brně-Bohunicích. Jde o jeden z největších a nejnákladnějších projektů v akademické sféře posledních let.
Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, foto www.muni.cz

Univerzitní kampus v Brně-Bohunicích, foto www.muni.cz

Do kampusu škola soustředila hlavně přírodovědná a lékařská pracoviště, která byla dosud roztroušena po celém městě. V kampusu jsou také nová aula, knihovna, sportovní hala, akademická restaurace a ubytovací kapacity.
Univerzitní kampus Bohunice tvoří 24 výukových a výzkumných pavilonů, které škola zprovozňovala po etapách. Areál poslouží zhruba 5000 studentů a 1000 pedagogů a výzkumných pracovníků z fakult lékařské, přírodovědecké a sportovních studií.
Celkové náklady na stavbu kampusu dosáhly 4,972 miliardy korun. Projekt je financován ze státního rozpočtu podporovaného úvěrem Evropské investiční banky, z vlastních zdrojů Masarykovy univerzity a z prostředků města Brna. Stavební práce začaly v roce 2003. Kolem kampusu zřejmě postupně vyroste řada dalších souvisejících vědeckých a výzkumných pracovišť.
zpráva ČTK
 
Další informace o kampusu najdete např. na http://www.muni.cz/kampus.