Projekty

Kostel Nejsvětější Trojice v Neratovicích

Neratovice získaly status města až v padesátých letech minulého století a traduje se, že si komunističtí pohlaváři libovali, že tu kostel nebude. Nové duchovní a komunitní centrum by mohlo v Neratovicích vzniknout do tří let, investiční náklady jsou vyčísleny na 90 milionů korun.

Kostel i přilehlá fara budou mít zelenou střechu a bílou fasádu se svislým vroubkováním. „Kostel připomíná archu, věž postavu, která se k ní sklání. Prohnutí věže svým tvaroslovím odkazuje na sochy gotických madon,“ říká architekt Zdeněk Fránek. Dodává: „Kostel bude tvořen dvěma soustřednými klenbami, po obvodu svatyně stoupá ve spirále bezbariérová stezka. Funkci vazníku, který v gotických klenbách odkazuje na Krista a je zdoben jeho podobiznou, přebírá okno. Světlo, které proudí do hlavní lodě, je symbolem Ducha svatého. Pohyb slunečních paprsků zasáhne v průběhu dne všechna zákoutí a prozáří je. Meziprostor mezi dvěma slupkami symbolizuje přechodnou část života, vnitřní prostor sakrální místo oddělené od vnějšího světa.“

Obal kostela tedy sestává ze dvou skořepin, jež utváří dva celky. Hlavní loď, vnitřní parabolicky klenutý plášť, se sbíhá do klenby, vnější plášť se naopak po výšce parabolicky otevírá.

Kostel Nejsvětější Trojice v NeratovicíchKostel Nejsvětější Trojice v Neratovicích

Nosný systém stavby tvoří železobetonový monolitický skelet se soustavou žeber ve svislých rovinách a soustavou věnců či stropů ve směru vodorovném. Provázáním obou soustav vznikne monolitická klec s výplňovým zdivem. Vnitřní skelet bude vyzděný z plných cihel a bude utvářet akustické kazety hlavního prostoru. Keramické výplňové zdivo vnějšího pláště bude naopak z dutinových tvárnic pro zajištění tepelné obálky budovy. Výtahovou šachtu tvoří železobetonový ztužující válcový prvek, instalační šachtu ze železobetonových sloupů po obvodu vyplní cihelná vyzdívka opět do válcového tělesa od podlahy 1. PP po podlahu 4. NP. Sloupy instalační šachty, volné sloupy podél chodby a výtahová šachta pomáhají vynést společně s vnějším a vnitřním pláštěm stropní konstrukce nadzemních podlaží.

Vnitřní plášť klenby v nejvyšším podlaží tvoří stěnový železobetonový prstenec, který pomáhá přenést tlaky od zatížení střechou. Střešní konstrukce vznikne spojením obou plášťů kostela v nejvyšším místě železobetonovými průvlaky a železobetonovou deskou. Ztužujícím prstencem v horním hrdle vnitřní klenby probíhá střešní světlík, který přesahuje do meziprostoru obou plášťů.

Kostel Nejsvětější Trojice v NeratovicíchKostel Nejsvětější Trojice v Neratovicích

Železobetonová rampa se vine v meziprostoru až do 4. NP. Na této úrovni zpřístupňuje lávku do věže. Do meziprostor jsou na vnitřním a vnějším plášti umístěny i stropy jednotlivých podlaží, které vymezují klubovny a jejich zázemí. V nejvyšším podlaží vznikne technická místnost VZT a vytápění.

Ve 2. NP hlavní lodi bude vynesena podlahová deska kůru. Kůr po obvodu vynáší klenba, na straně směřující do volného prostoru desku vynáší průvlak tvořící zároveň zábradlí kůru.

Věž kostela tvoří monolitický železobetonový dynamický tubus. Na nejnižší úrovni věž s kostelem propojí průchod. Ve spodní části utváří prostor věže kapli, v nejvyšším podlaží je věž propojena s kostelem skleněným hranolem. Z věže bude po lávce možný také přístup na střechu kostela.

ŘezPůdorys

O projektu:

Investor: Římskokatolická farnost Neratovice
Architekt: Fránek Architects/Zdeněk Fránek
Spolupráce: Tereza Horňasová, Tomáš Langr, Vojtěch Marek, Tomáš Růžička a partneři
Zastavěná plocha: 733 m2
Studie: 2018
Projekt: 2019–2020
Více na: kostelneratovice.cz

-vis-