Projekty

Korkový pavilon v areálu konopišťského zámku čeká rekonstrukce

Korkový pavilon v areálu konopišťského zámku se dočká rekonstrukce. Zahradní altán, v němž se krátce před sarajevským atentátem setkal následník rakouského trůnu a majitel konopišťského panství František Ferdinand d’Este s německým císařem Vilémem II., dostane doškovou střechu a korkové obložení.

Chátrající pavilon by tak měl získat zpátky svou původní podobu, řekla ČTK kastelánka Marie Krejčová.
Práce financuje Národní památkový ústav. Podle Krejčové bylo zatím provedeno statické zajištění. „Teď by měla nastoupit druhá etapa – položení doškové krytiny, obložení korkem a terénní úpravy. Na to se počítá zhruba s miliónem korun,“ uvedla kastelánka.
Korkový pavilon v Růžové zahradě je netradiční a ojedinělou zahradní stavbou, a to jak svou konstrukcí a použitými materiály, tak výtvarnou hodnotou. Byl postaven patrně v době celkové přestavby areálu na přelomu 19. a 20. století, přesné datum výstavby není známo. Jde o otevřenou stavbu osmiúhelníkového půdorysu s nosnými sloupy z dubových rostlých stromů a kamennou podezdívkou. Poslední zásahy pocházejí z 50. let 20. století. „Měnila krytina na plech. Potom se to už jen ničilo, lidé odtrhávali korek,“ poznamenala Krejčová.
Původně hrad Konopiště založil jako gotickou pevnost po vzoru francouzských kastelů koncem 13. století biskup Tobiáš z Benešova. Postupem času se na Konopišti vystřídalo mnoho šlechtických rodů, mezi jinými Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, Vrtbové z Vrtby a Lobkowiczové. V roce 1887 koupil panství arcivévoda František Ferdinand d’Este a přebudoval ho na velkolepé sídlo budoucího císaře.
zpráva ČTK
 

Další informace např. zde.