Projekty

K efektivní ochraně proti záplavám na Klabavě je třeba přehrada Amerika

Připravovaná protipovodňová opatření na řece Klabavě na Rokycansku budou dostatečně efektivní pouze v případě, když v Brdech bude postavená vodní nádrž Amerika ve velké nebo alespoň poloviční variantě. Klabava je v době záplav nejrychleji rostoucí řekou v Plzeňském kraji. Příprava stavby nádrže, kterou podporuje Povodí Vltavy, kraj i obce na toku, bude zahájená až poté, co armáda předá obcím Vojenský újezd Brdy. Zákon má schválit ve středu Senát. ČTK to řekli hejtman Václav Šlajs a generální ředitel Povodí Petr Kubala.

„V roce 2011 byla zpracována základní studie odtokových poměrů, která navrhuje řadu protipovodňových opatření. Aby byla patřičně efektivní, je potřeba vybudovat vodní nádrž Amerika,“ uvedl Kubala. Podle něj se vede povodí jednání s ministerstvem obrany, které ale zatím se stavbou nesouhlasí. To se podle Šlajse změní po schválení zákona o rušení vojenského újezdu. „Amerika se nezačne stavět za dva roky, ale je to horizont 20 nebo i více let,“ uvedl.

Nádrž s objemem 4,5, resp. 2,1 miliónu metrů krychlových nad vojenským zámečkem u Strašic by nesloužila žádné rekreaci, ale využívala by se také k akumulaci vody v době sucha. „Zadali jsme studii proveditelnosti, abychom pro jednání věděli přesný objem nádrže a abychom měli podrobnější podklady o počtu ochráněných obyvatel, o majetkoprávních vztazích a stavbách níže po toku,“ řekl Kubala. Studie bude v polovině roku. Náklady na vodní nádrž se budou znovu prověřovat, ale podle Kubaly půjde určitě o stovky miliónů Kč. Povodí by bylo investorem.

„Plzeňský kraj se nevzdal budování přehradní nádrže Amerika, ať již v malém nebo velkém rozsahu,“ uvedl Šlajs.

Přípravy staveb na Klabavě, která se dokáže zvednout při velkých deštích o 40 centimetrů za hodinu, zintenzivnily po loňských povodních, kdy kraj svolal jednání měst, obcí a Povodí. „Devět obcí z Rokycanska podél řeky bude mít do poloviny června návrhy variant konkrétních opatření na toku. Určitě podporujeme když už ne velkou, tak malou Ameriku,“ uvedl řekl starosta Hrádku Jaroslav Perlík. Studie bude řešit také všechny přítoky – Holoubecký, Pekelský, Skořický a Třítrubecký potok. „Aby retence krajiny při deštích byla lepší,“ uvedl. Studie má stačit k žádosti o dotace. Obce už si zjišťují vlastníky pozemků k výkupům.

„Studie bude řešit návrhy konkrétnějších akcí v katastrech obcí tak, aby se daly využít peníze z programu Prevence před povodněmi III,“ řekl Kubala. V právě vyhlášeném šestiletém programu ministerstva zemědělství, zaměřeném na retenci vody v krajině, je zhruba pět miliard korun. Z evropského operačního programu Životní prostředí je možné čerpat na ochranu před povodněmi blízkou přírodě.

„Spolu se starosty připravíme maximum akcí, které by se daly do národního programu daly zařadit,“ uvedl Kubala. Obce stanoví stupeň ochrany, ochráněné území, musí získat pozemky a územní rozhodnutí. Poté Povodí jako žadatel o dotaci zpracuje projekt, získá stavební povolení, vybere firmu a po ukončení stavby ji předá obci.

zpráva ČTK