Projekty

Jilemnice má moderní čističku, zaplatila ji místní firma Devro

Jilemnice na Semilsku má moderní čistírnu odpadních vod. Nákladnou modernizaci zastaralé čističky financoval místní výrobce střívek pro potravinářská průmysl společnost Devro (dříve Cutisin).
Sloužit bude nejen průmyslovému podniku, ale i obyvatelům podkrkonošského města a okolních obcí. Modernizace čistírny stála 76 miliónů korun, řekl ČTK ředitel společnosti Michal Štoček. Modernizace čistírny přispěje ke zlepšení vody v řece Jizeře.
V Jilemnici sloužila dvoustupňová mechanicko-biologická čistírna, která byla do provozu uvedena v roce 1991. Rostoucí výrobě Devra ani zvyšujícím se nárokům na kvalitu čištění už ale nestačila. Kapacita čistírny je ze dvou třetin využita podnikem a zhruba z jedné třetiny městem Jilemnice a blízkými osadami. Rekonstrukce umožní napojení dalších několika set domácností z Dolních a Horních Štěpanic a Mrklova. Jejím hlavním cílem bylo ale zlepšení kvality čištění tak, aby splnila přísné evropské normy, které se Česko zavázalo od letošního roku dodržovat.
„"Rekonstrukci jsme financovali sami, nemohli jsme čekat na dotace, protože jsme větší kapacitu potřebovali kvůli rozšíření výroby," řekl Štoček.
Rekonstrukce byla prvním velkým vodohospodářským projektem, který se v souvislosti se zpřísněním norem v blízkosti Jizery realizoval. Postupně na něj navázaly další akce v rámci integrovaného projektu Čistá Jizera, který před rokem zahájilo Vodohospodářské sdružení Turnov (VHS). Firma, která nyní vlastní vodovody a kanalizaci v 19 městech a obcích na Semilsku, staví kanalizaci a vodovody v pěti městech s více než 2000 obyvateli a rekonstruuje čistírnu odpadních vod v Lomnici nad Popelkou. Projekt za zhruba 900 miliónů korun spolufinancuje z více než poloviny Evropská unie.
Modernizace čističky nebyla jediným velkým vodohospodářským projektem v šestitisícové Jilemnici. Vodohospodářské sdružení Turnov loni zahájilo také rekonstrukci zdejší úpravny vody za 27 miliónů korun. Původní technologii, která sloučila 35 let, nahradí moderní s větší kapacitou, což by mělo zvýšit kvalitu vody v síti a také zvýšit spolehlivost dodávek. „Do zkušebního provozu by měla být úpravna spuštěna během dvou týdnů," řekl předseda sdružení Milan Hejduk.
Loni v říjnu skončila ve městě také rekonstrukce a dostavba kanalizace, která stála 80 miliónů korun. I tuto akci zajišťovalo Vodohospodářské sdružení.
zpráva ČTK