Projekty

Instalace požární nádrže MEA o objemu 109 000 l za 3 dny

Ve slovenské Prievidze proběhla instalace podzemní retenční a požární nádrže o objemu 109 000 litrů. Nádrž MEA INFINITY TANK z polyetylenu byla do této velikosti složena z jednotlivých 2,1 m širokých základních modulů – koncových, středových, obloukových a dvou T-kusů. Právě variabilita spojování jednotlivých segmentů umožňuje zadržet vodu v objemu od 15 000 až po 200 000 litrů a současně se přizpůsobit prostoru a dispozici pozemku. 

Instalace a montáž v místě probíhala podle podkladů projekčního týmu MEA a trvala pouze cca 3 dny. Klíčem k tak rychlé realizaci byla vysoká míra připravenosti staveniště, dobrá koordinace dopravy a montáže.

Jednotlivé segmenty byly pokládány na lůžko ze štěrku, který měl po celém obvodě výkopu osazeno drenážní potrubí. Moduly k sobě byly z vnější strany spoje sešroubovány, ale z vnitřní byly vodotěsně svařovány s pomocí elektřiny. Svařovací dráty jsou aplikovány na vnitřní spoj, takže kapalina v nádrži nikdy nepřijde do styku s jiným materiálem, který by ji mohl kontaminovat. 

Nádrž tak může být případně použita i jako zásobník pitné vody. Svou důležitou roli v tom hraje i druh materiálu, polyetylen, který je odolný proti vzniku řas a je netoxický. Nereaguje také na teploty v rozsahu -20 °C až +80 °C ani na chemické látky v zemi. 

Po spojení segmentů byla nádrž zasypána štěrkem a osazena betonovou skruží s poklopem umístěnou na roznášecí desce ze železobetonu. Ta je vyztužená kari sítí na horním i dolním okraji. Prostor je odvětrán větrací hlavicí, která ústí 1 m nad povrchem. Těsně pod zemí je umístěna vodoměrná šachta s uzávěrem.

Ve srovnání s podobnými nádržemi z betonu, oceli nebo polyesteru jsou nádrže z polyetylenu lehčí. Doprava, manipulace a instalace je mnohem jednodušší a levnější.

Velkoobjemové nádrže poskytují dostatečnou zásobu v místech, kde je nedostatek vody pro hasičský záchranný sbor. Využívají se ale také pro akumulaci vody, kterou městská i obecní správa následně používá pro zálivku zeleně nebo správu komunikací.

Více o podzemních nádržích MEA zde.