Projekty

Hradec Králové zadal zpracování nového územního plánu

Královéhradecké zastupitelstvo schválilo zadání zpracování nového územního plánu. Rozvoj a stavební činnost stotisícového města by se podle nového plánu měly řídit zhruba od poloviny roku 2015, kdy by mělo dojít k takzvanému vydání územního plánu.
Náklady na nový územní plán, který zpracují architekti Tomáš Vymetálek a Patrik Kotas, budou činit asi 20 miliónů korun.
Zatím se město a investoři řídí územním plánem z roku 2000, který byl koncipován na dobu deseti let. Zastupitelé dosud v tomto plánu udělali 83 změn. K pořízení nového územního plánu město donutil stavební zákon z roku 2006, podle kterého musí mít každé město v Česku do konce roku 2015 vypracovaný nový územní plán nebo si musí udělat revizi současného. Hradec se rozhodl pro vytvoření nového plánu.
Práce na novém územním plánu město zahájilo již na podzim roku 2009. Mezinárodní urbanistická soutěž na ideový návrh nového územního plánu probíhala v první polovině roku 2010. Jako nejlepší město loni v červnu z 19 návrhů vybralo ideový návrh architektů Vymetálka a Kotase. V dosavadním procesu přípravy a projednávání územního plánu město zaevidovalo asi 300 připomínek od lidí a dotčených subjektů a institucí. Celý proces pořízení plánu by měl skončit do poloviny roku 2015.
Návrh Vymetálka a Kotase rozvíjí současný okružní založení města dané plánem Josefa Gočára z první poloviny 20. století. Rozvojovou osu idea vidí západním směrem do části Kukleny směrem k dálnici D11. Plán se zabývá i nyní nedostatečným dopravním spojením centra s Kuklenami. Nový plán by měl také přesněji definovat strukturu staveb, které budou moci v daném území vyrůst.
Projektanti nejprve budou pracovat na konceptu územního plánu. „Při tvorbě konceptu ho budeme s projektanty pravidelně konzultovat a po dokončení plánujeme různé formy představení konceptu veřejnosti," uvedl náměstek primátora Jindřich Vedlich (TOP 09). Aktuální informace o tvorbě územního plánu bude město zveřejňovat na svém webu.
zpráva ČTK