Projekty

Galerie Kvalitář uvádí nejnovější tvorbu Evy Eisler

EVA EISLER
host Jiří Příhoda
VRSTVY ČASU
17. 4. – 15. 6. 2024

Galerie Kvalitář uvede výstavní projekt Evy Eisler s názvem Vrstvy času. Eisler v něm představí abstraktní objekty z přírodních materiálů, které evokují monumentální stavby z daleké prehistorie, katapultované do budoucnosti. Hostem výstavy je Jiří Příhoda, jenž se vůbec poprvé veřejnosti představí v roli fotografa. Jeho dosud nevystavené snímky dokumentují části dnes již zaniklého „sochařského parku“, který anonymně vytvořil v nespoutaném pralese pod hradem Roštejn v letech 1985 až 1988. 

Naše schopnost vztahovat se k bezprostřední současnosti je velice komplikovaná –⁠⁠⁠⁠⁠ již při čtení těchto řádků totiž přítomnost neúprosně mizí a okamžitě se metamorfuje v minulost.

Toto vědomí relativní minulosti je pro tvorbu Evy Eisler zásadní a hraje dominantní roli také v případě výstavy Vrstvy času. Setkáváme-li se s autorčiným dlouholetým dílem, působí na nás jisté aspekty tvorby nehledě na to, s jakým konkrétním médiem jsme v kontaktu – jedná se totiž o široký a komplexní záběr různých druhů uměleckých disciplín, které se překrývají. 

Na rozdíl od své dřívější tvorby, jež se vyznačovala formální čistotou, zakotvenou v minimalismu a matematickém řádu, sleduje současná práce Eisler proces pomalé a tiché transformace. Tento tvůrčí proces je promyšlený, přesto dává prostor pro improvizaci, adaptaci a podřizuje se kontemplativní disciplíně. Záměrný low-tech přístup naznačuje vzdor vůči kvapnému pokroku. Nic do sebe nikde dokonale nezapadá, exaktní linky jsou nahrazené přirozeným tvarem použitých materiálů – lámaného kamene a odřezků dřeva. Geometrie se v sochařském provedení mění pod úhlem divákova pohledu, je předmětem reinterpretace.

Eisler si pro svoji výstavu vybrala speciálního hosta – Jiřího Příhodu, který je známý zejména pro své náročné architektonické a sochařské projekty. V tomto případě však Příhoda vůbec poprvé představuje jeden ze svých nejranějších počinů, dosud nevystavenou fotografickou dokumentaci svých intervencí do veřejného prostoru pralesa pod hradem Roštejn mezi Třeští a Telčí z druhé poloviny osmdesátých let. Jedná se o cyklus fotografií, představující “sochařský park”, v němž Příhoda specifickým způsobem dočasně přetransformoval bývalou hradní oboru tak, že v jakékoliv její části bylo možné vždy vidět jeden z jeho objektů/intervencí. Tento celek nezvyklého veřejného prostoru proměnil, ovlivněn “divokými” osmdesátými léty, a téměř až implicitně vrátil do hluboké, možná až tribální minulosti našeho pokolení. Operuje totiž nejen s proměnou samotných přirozených tvarů stromů nebo skalních útvarů, ale hojně také využívá síly přírodních živlů, zejména větru a ohně. 

Kombinace tvorby Evy Eisler a Jiřího Příhody divákovi poskytuje jedinečnou kontemplativní syntézu umožňující pohybovat se nad, mezi nebo pod jednotlivými vrstvami času. 

Tisková zpráva
www.kvalitar.cz