Projekty, Věda a výzkum

ČVUT zrekonstruovalo Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební

Halová laboratoř Vodohospodářského experimentálního centra Fakulty stavební ČVUT v Praze s rozměry 90×12 metrů sloužila výuce hydrauliky a výzkumu z oblasti vodohospodářské praxe od roku 1976. Svými možnostmi však hala v průběhu let přestala postačovat požadavkům na výuku a parametrům potřebným pro moderní výzkum. Letos v únoru začala její téměř desetiměsíční rekonstrukce, která přišla na 23 miliónů korun. Centrum se studentům a vědě znovu otevřelo ve čtvrtek 28. listopadu 2019. 

V laboratoři vznikl například hydraulický návrh závodní dráhy pro vodní slalom pro olympiádu v Tokiu 2020 a olympiádu v Riu de Janeiru 2016, ale i řada dalších unikátních projektů, jako hydraulický model plavební komory Děčín nebo protipovodňové zabezpečení Hostivařské přehrady v Praze. Vodohospodářské experimentální centrum a jeho unikátní halová laboratoř slouží pro vodohospodářský výzkum kateder hydrauliky a hydrologie, hydrotechniky, meliorací a krajinného inženýrství, zdravotního a ekologického inženýrství, pro laboratorní výuku předmětů oboru vodní stavby a vodní hospodářství i pro experimenty v rámci diplomových a disertačních prací. V hale také probíhá základní celofakultní laboratorní výuka předmětu hydraulika pro program Stavební inženýrství.

„Každý semestr touto speciální laboratoří projde při výuce zhruba pět set studentů. Zároveň tu vždy probíhá několik velkých a řada drobnějších experimentů, což pro nás bylo před rekonstrukcí náročné zvládnout, protože původní technologické vybavení haly neumožňovalo najednou pracovat s většími rozsahy průtoků vody a i ostatní technické vybavení již bylo zastaralé,“ vysvětluje nutnost celkové rekonstrukce vedoucí Vodohospodářského experimentálního centra prof. Jaroslav Pollert.

Moderní a dobře vybavená hala je přitom pro výuku i výzkum nutností, protože soudobé problémy staveb v oboru vodního hospodářství vyžadují řešení čím dále složitějších a komplexněji pojímaných problémů. „Při jejich zkoumání dnes zdaleka nepostačuje orientace na tradiční graficko-analytické metody, mnohdy nemusí dostačovat ani použití metod matematického modelování složitých hydraulických problémů, protože existuje celá řada problémů, kde lze nalézt odpovědi na sporné otázky jen v experimentálním fyzikálním laboratorním výzkumu, a to zejména pro svou rychlou názornost řešení. To je také hlavní poslání vodohospodářského centra s unikátním laboratorním zařízením,“ dodává prof. Jaroslav Pollert

Výuka, při níž se studenti učí například navrhování potrubních systémů, fungování přepadů vody přes jezy či měření viskozity kapalin se do centra vrátí okamžitě po jeho otevření. Stejně tak se zde počítá i s řadou nových experimentů, mezi prvními to bude například vodní dílo Pařížov, kde se bude vytvářet model bezpečnostního přelivu a model levé spodní výpusti, dalším z projektů bude modelový výzkum vodáckého areálu Brno-Pisárky. Všechny tři akce začnou probíhat ihned po předání stavby do užívání Vodohospodářskému experimentálnímu centru v průběhu prosince 2019 a ledna 2020. 

Rekonstrukce haly, která je svými parametry největší podobnou laboratoří ve středoevropském regionu v rámci vysokoškolských výzkumných center, se zhostila společnost SMP CZ, rekonstrukce proběhla podle projektu firmy AQUA PROCON. Rekonstrukce byla zahájena 15. února 2019, k užívání byla předána 28. listopadu. Rekonstrukce byla financována z prostředků projektu ESF EU pro vysoké školy, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obnova infrastruktury vybraných laboratoří Stavební fakulty ČVUT“ č. ČVUTCZ.022.67/0.0/0.0/16__016/0002526.

tisková zpráva ČVUT

ČVUT zrekonstruovalo Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavebníČVUT zrekonstruovalo Vodohospodářské experimentální centrum Fakulty stavební