Projekty, Průmysl a obchod

ČVUT podepsalo smlouvu na výstavbu kybernetického institutu

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze Petr Konvalinka společně se zástupci firmy, která zvítězila ve veřejném výběrovém řízení, podepsal smlouvu na výstavbu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Centrum za 1,18 miliardy korun vyroste v Dejvicích.

„Během pouhých čtrnácti měsíců od zahájení stavebních prací dojde k zásadní rekonstrukci a celkové dostavbě budovy současné Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů v Praze 6 a paralelně k výstavbě přilehlé novostavby o deseti nadzemních a třech podzemních patrech,“ řekl rektor Konvalinka.

Celkem vznikne zhruba čtyřicet tisíc metrů čtverečních prostor, které budou sloužit především jako centrum vznikajícího ústavu ČVUT, sdružujícího špičkovou vědu napříč informatickými obory. Výzkumné a výukové centrum CIIRC bylo založeno v červenci loňského roku a zatím působí v dočasných prostorech. Usiluje o podporu převedení know-how do průmyslu i jiné praxe.

Ve výběrovém řízení zvítězilo sdružení společností HOCHTIEF CZ a VCES.

ČVUT usilovalo o financování tohoto projektu z evropských dotací operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, ale nakonec bude dotace vzhledem k náročnosti projektu a napjatému termínu poskytnuta ze státního rozpočtu.

Autorem architektonického řešení komplexu, který se má stát pomyslnou branou dejvického kampusu, je kancelář Petr Franta Architekti & ASOC (viz zde).

zpráva ČTK, mi

 

Více o CIIRC zde.