Projekty

Ceny Nový evropský Bauhaus 2024 představují projekty v celé Evropě

Komise dnes vyhlásila 20 laureátů Cen Nový Euvropský Bauhaus (NEB) 2024, které jsou již čtvrtým rokem organizovány s finanční podporou Politiky soudržnosti EU.

Tyto ceny oceňují vynikající projekty a iniciativy, které v sobě spojují udržitelnost, inkluzi a estetiku, a ukazují, jak může evropský přechod na Green Deal prakticky obohatit život lidí a komunit. Ceny jsou udělovány ve čtyřech kategoriích a dvou okruzích: jeden pro zavedené projekty („Nový evropský Bauhaus: Šampioni“) a druhý pro nadějné nápady mladších účastníků („Nový evropský Bauhaus: Vycházející hvězdy“). 

Ročník 2024 zahrnuje zvláštní ocenění pro projekty obnovy z Ukrajiny a rovněž se výrazně zaměřuje na regiony EU, které čelí socioekonomickým omezením nebo výzvám v oblasti ekologické transformace. 

Vítězové dnes převzali ocenění během slavnostního ceremoniálu na festivalu Nový evropský Bauhaus z rukou Elisy Ferreiry, komisařky pro soudržnost a reformy, a Iliany Ivanovy, komisařky pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež, a to za přítomnosti Vsevoloda Chentsova, velvyslance Ukrajiny při Evropské unii.

Laureáti Cen Nový evropský Bauhaus 2024

Vítězi a laureáty ceny „Nový evropský Bauhaus: Šampioni“ za realizované projekty jsou:

 • Map4Water: Tisíc fontán (Bosna a Hercegovina), vítěz ve veřejném hlasování napříč všemi kategoriemi. Projekt mapuje a vylepšuje veřejné vodní fontány v Sarajevu, přičemž se do něj zapojuje široká veřejnost včetně místních úřadů, občanů a turistů.
 • Lesopark Făget; Zelené plíce Kluže (Rumunsko), vítěz v kategorii „Opětovné spojení s přírodou“ za správu rekreace v rozsáhlém lesoparku a jeho ochranu.
 • Flytevi – Modrá městská komunitní zahrada (Švédsko), vítěz druhého místa v kategorii „Opětovné spojení s přírodou“, za posilování komunit pomocí udržitelných řešení v oblasti potravin a vody.
 • SET Komunitní zahrady (Nizozemsko), vítěz v kategorii „Obnovení pocitu sounáležitosti“, za propojení generací z různých sociokulturních prostředí prostřednictvím městské permakulturní komunitní zahrady a centra.
 • Od betonu ke kultuře (Bulharsko), vítěz druhého místa v kategorii „Obnovení pocitu sounáležitosti“, za přeměnu kancelářského komplexu na okraji Sofie v aktivní komunitní prostor.
 • Střešní zahrada (Španělsko), vítěz v kategorii „Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují“, za podporu začlenění osob se zdravotním postižením do společnosti prostřednictvím zahradnictví.
 • Yes We Camp (Francie), vítěz druhého místa v kategorii „Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují“, pro posílení postavení komunit prostřednictvím iniciativ pro aktivaci prostoru.
 • Udržitelná proměna kampusu (Lucembursko), vítěz v kategorii „Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora životního cyklu“ za renovaci budov s využitím recyklovaných materiálů s cílem minimalizovat dopad na životní prostředí.
 • Re-Sourcing Commons(Rakousko), vítěz druhého místa v kategorii „Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora životního cyklu“, za podporu udržitelnosti využitím recyklovatelných materiálů a zajištění komunitní spolupráce ve veřejném parku.

Vítězi a finalisty ceny „Nový evropský Bauhaus: Vycházející hvězdy“ za nadějné návrhy jsou:

 • Centrum pro regenerativní zemědělství (Španělsko) zvítězilo v hlasování veřejnosti v kategorii Vycházející hvězdy za to, že se zaměřilo na udržitelné a ekologické zemědělské postupy, které podporují biologickou rozmanitost
 • Kultivace společenství (Německo), vítěz v kategorii „Opětovné spojení s přírodou“, za návrh výzkumné rezidence na kukuřičném poli, který má u architektů a designerů podpořit myšlení v oblasti designu zaměřeného na život.
 • Hydroscape Lisabon (Portugalsko), vítěz druhého místa v kategorii „Opětovné spojení s přírodou“ za zkoumání úlohy vody v odolnosti vůči klimatu a komunitního prostoru ve městě.
 • Družstevní vlastnictví obcí (Maďarsko), vítěz v kategorii „Obnovení pocitu sounáležitosti“, za podporu dostupného bydlení a inkluzivity prostřednictvím cirkulární renovace a udržitelných postupů.
 • Co-llection (Řecko), vítěz druhého místa v kategorii „Obnovení pocitu sounáležitosti“, za nové pojetí venkovských příběhů prostřednictvím umění a spolupráce s komunitou.
 • Community reBuilding (Ukrajina), vítěz v kategorii „Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují“, za posílení ukrajinských komunit vytvořením nebo omlazením komunitních stavebních center.
 • Transformační laboratoř Teufelsberg (Německo), vítěz druhého místa v kategorii „Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují“, za průkopnickou inovaci politiky založené na spolupráci prostřednictvím designového myšlení.
 • Urban_MYCOskin (Portugalsko), vítěz v kategorii „Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora životního cyklu“, za přeměnu odpadu na ekologicky šetrný produkt.
 • Stanice(Belgie), vítěz druhého místa v kategorii „Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora životního cyklu“, za návrh autonomní pracovní stanice poháněné obnovitelnou energií k přeměně sezónní úrody.

Vítězem a finalistou soutěže „Zvláštní uznání pro úsilí Ukrajiny o rekonstrukci a obnovu“ se stali:

 • Nad Dzherelom z městského úřadu ve Lvově, vítěz oceněný za obnovu opuštěné přírodní oblasti za účelem sociální integrace při zachování ekosystému a biologické rozmanitosti.
 • Leo States, vítěz druhého místa oceněný za zajištění dočasného ubytování pro vysídlené osoby na Ukrajině.

Dvacet oceněných projektů bylo vybráno ze 49 finalistů, kteří ztělesňují zásady Nového evropského Bauhausu. Obdrží finanční odměnu až 30 000 eur a komunikační balíček, který jim pomůže dále rozvíjet jejich projekty nebo je replikovat po celé Evropě.

Pozadí

Ceny 2024 oceňují nejlepší iniciativy NEB ve čtyřech kategoriích:

 • Opětovné spojení s přírodou; 
 • Obnovení pocitu sounáležitosti;
 • Upřednostňování míst a lidí, kteří to nejvíce potřebují;
 • Utváření cirkulárního průmyslového ekosystému a podpora životního cyklu

V každé ze čtyř kategorií jsou zavedeny dvě paralelní soutěžní skupiny: „Nový evropský Bauhaus: Šampioni“ je skupina věnována existujícím a dokončeným projektům s jasnými a pozitivními výsledky a „Nový evropský Bauhaus: Vycházející hvězdy“ je druhá skupina věnována konceptům předloženým mladými talenty ve věku 30 let a mladšími.