Projekty

Budoucí podobu Zlatého vrchu v Chebu určí architektonická studie

Chebští zastupitelé schválili vypsání urbanisticko-architektonické studie využití bývalých kasáren na Zlatém vrchu. Z dvoukolové soutěže by mělo vzejít řešení areálu, který je vstupní branou i k dalším rozvojovým pozemkům města, řekl novinářům místostarosta Tomáš Linda.
„V prvním kole zájemci navrhnou urbanistické řešení a komise složená z odborníků pak vybere čtyři návrhy, které autoři rozpracují do architektonické studie,“ popsal Linda.
Město na využití areálu čekalo deset let. Tak dlouhá byla blokace nekomerčního využití, která byla součástí dohody o převodu někdejšího armádního majetku na město. Blokace letos vypršela. Chebu se tak otevírá přístup k nové části města. Zatímco dosud se Cheb rozvíjel spíše jižním směrem a západní část ležela ladem, přístup přes bývalá kasárna umožní využití Špitálního vrchu až po přehradu Skalka.
„Chceme, aby se město rozvíjelo podobně jako v minulosti od středu dál. Využití pozemků za kasárnami by do budoucna umožnilo i spojení hlavních komunikací kolem celého města,“ popsal Linda.
Podle územního plánu města, který je před dokončením, je areál Zlatého vrchu určen pro smíšenou výstavbu. Vzhledem k orientaci na jih je ideální pro bytovou výstavbu i objekty občanské vybavenosti. Podstatné je ale hlavně silniční spojení s centrem k pozemkům za areálem.
zpráva ČTK