Projekty

Brno vybralo tři nejlepší studie pro variantu odsunutého nádraží

Brněnští radní na návrh poradní komise vybrali tři nejlepší ze sedmi urbanisticko-architektonických studií, které řešily rozvoj takzvaného jižního centra s nádražím v odsunuté poloze, nazývané varianta Řeka. Studie mají posloužit k územnímu plánování v případě, že by se nové nádraží stěhovalo o kilometr směrem na jih. Podle primátora Petra Vokřála přinesly studie řadu impulzů, jakým směrem by se město mohlo vyvíjet.

Jako nejlepší a nejkomplexnější poradní komise vybrala studii od Sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne-Brno. „Je to racionální, detailně řešený a proveditelný návrh. Umožňuje etapový rozvoj nové čtvrti. Má také návaznost na historické město,“ řekl vedoucí odboru územního plánování Dušan Novotník. Kombinuje koncepci tradičních městských čtvrtí s principy zahradního města.

Na druhé místo komise doporučila studii od tvůrců s názvem Platforma Architekti. Ta navrhuje odlišné dopravní řešení a u řeky vytváří městské nábřeží s rekreační funkcí. Třetí je skupina EA architekti.

Varianta nádraží v odsunuté poloze nabízí architektům uvolnění velkých ploch, které dnes zabírá poměrně komplikované kolejiště brněnského železničního uzlu včetně historického viaduktu přes Svratku. „Nechci upřednostňovat žádnou variantu. Zvolené řešení ovlivní nejen centrální část města, ale i celé Brno i jihomoravský region. Obě varianty mají přednosti i problémy,“ poznamenal Vokřál. Brno má nyní k dispozici studie jak pro odsunuté nádraží, tak pro nádraží v centru u ulice Nádražní.

Podle předsedy poradní komise Ivana Wahly bylo všech sedm návrhů na profesionální úrovni a bylo obtížné je porovnat. „Všechny měly zajímavé ideje a náměty. Je dobře, že město pořídilo studie pro obě varianty. Lze si tak představit město a studie pomůžou rozvíjet diskusi. Je možné odstraňovat předsudky,“ uvedl Wahla.

Studie pro odsunuté nádraží však kritizuje aliance Referendum 2016, která prosazuje nádraží v centru a stojí za vyvoláním plebiscitu o poloze. Referendum se uskuteční v říjnu s krajskými volbami. Míní, že město porušilo zákon o zadávání veřejných zakázek. Za sedm studií nádraží v odsunuté poloze zaplatilo 5,9 miliónu, každou však zadalo přímo jako podlimitní zakázku.

„Zákon jsme neporušili. Jen jsme se rozhodli aktualizovat studie, které už byly poměrně staré, abychom viděli, jak lze území moderně uchopit. Jsem zklamán přístupem některých aktivistů, protože se ukázalo, že chtěli, aby nevzniklo nic, s čím by šlo variantu v centru srovnávat,“ řekl Vokřál, který sice názor na přesun nádraží má, ale nechce ho zveřejňovat.

Nyní se mohou lidé v Domě umění seznámit s architektonickými návrhy jak pro nádraží v centru, tak pro odsunuté nádraží. Správa železniční dopravní cesty také zpracovává studii proveditelnosti, v níž obě varianty porovnává. Kompletně však bude hotová až po referendu.

zpráva ČTK