Projekty

Bohumín by chtěl postavit novou lávku přes řeku Olši

Lávka pro pěší a cyklisty za 20 milionů
korun
by mohla být v příštích letech postavena
v příhraničním Bohumíně na Karvinsku. Město
v současné době připravuje studii a projektovou
dokumentaci na výstavbu nové lávky přes řeku Olši.

Lávka by měla stát v místech současného brodu přes Olši
v bohumínské místní části Kopytov. Měla by
ještě více sblížit obyvatele Bohumína
a polského města Gorzyce a také přispět
k rozvoji turistického ruchu.
 
Výstavba nové lávky závisí na tom, zda se městu podaří získat
dotaci z fondů Evropské unie, která by mohla pokrýt až
85 procent nákladů na její pořízení.
Z evropských fondů se již městu podařilo získat 20 000 euro na
přípravu a propagaci tohoto projektu.
Složité jsou majetkové vztahy k pozemkům, kde má lávka
vzniknout a město v současné době pracuje na jejich
výměně, což je zdlouhavá záležitost. Pokud se městu podaří získat
potřebnou dotaci a směnit pozemky, mohla by se lávka začít
stavět v roce 2010.
 
Z historického hlediska by nebyla lávka přes Olši ničím novým.
Řeku už mezi první a druhou světovou válkou překlenoval lanový
most, ten byl ale za druhé světové války Němci zničen. O jeho
výstavbě se po válce uvažovalo a v historických
dokumentech existuje i projekt na jeho vybudování, most ale
nakonec nikdy obnoven nebyl.
Lanový most se nacházel asi 200 metrů od současné točny
v Kopytově, ale je technicky nemožné, aby plánovaná lávka pro
pěší a cyklisty vyrostla na stejném místě. Její výstavba se
proto připravuje o pár set metrů dále od původního
mostu.