Projekty, Soutěže

Architekti se mohou hlásit do soutěže na podobu parku v Mostě

Do soutěže na novou podobu parku v centru Mostu se mohou hlásit architekti. Respektovat musejí finanční limit 60 miliónů korun. Výsledky soutěže porota oznámí do konce března 2020. O vyhlášení architektonicko-krajinářské soutěže na obnovu parku Střed ČTK informovala mluvčí radnice Klára Vydrová. Park navrhli v 60. letech minulého století architekt Václav Krejčí a krajinář Otakar Kuča. Návrhy hodnocené jako první tři získají cenu, autoři všech návrhů, které splní soutěžní podmínky a zadání, obdrží 100 000 korun. Zájemci se mohou hlásit do 25. října.

„Park Střed je ve vzpomínkách mnoha lidí nejoblíbenějším místem pro trávení volného času ve městě a já bych si přál, aby tomu tak bylo i dnes. Věřím, že architektonická soutěž přinese řešení, které naplní naše očekávání,“ uvedl primátor Jan Paparega.

Most vyhlašuje architektonickou soutěž poprvé. Spolupracuje přitom s Nadací Proměny. Uzavření smlouvy s nadací schválili zastupitelé v únoru, někteří byli proti, uváděli, že nemohou souhlasit s uzavřením smlouvy kvůli vysokým nákladům na projekt. K podobě parku provedlo město již v minulosti dotazníkové šetření a poté se ptalo obyvatel v okolí parku. Na základě výsledků průzkumu bylo zpracováno zadání pro architekty. Hotovo by vše mohlo být v roce 2022.

Proměna parku by měla respektovat charakter místa, podtrhnout jeho hodnoty a vrátit do něj návštěvníky. Záměrem je vytvořit kvalitní veřejný prostor města, který nabízí obyvatelům všech generací příležitost k setkávání a odpočinku a jenž je zároveň zázemím pro kulturní i jiné aktivity spojené s komunitním životem a reprezentací města. Architektonické řešení by podle nadace mělo rovněž napomoci vytvoření podmínek pro kultivaci společenských vztahů mezi různorodými skupinami obyvatel Mostu a podpořit jejich sounáležitost s městem.

zpráva ČTK