Projekty, Průmysl a obchod

Aktuální stav zadávání projektových veřejných zakázek

Duben byl v projektových veřejných zakázkách nejsilnějším měsícem tohoto roku. Státní instituce vypsaly zakázky za celkem 345 miliónů korun. V porovnání s dubnem loňského roku jde ale o téměř třetinový propad (–29 %). Hodnota zakázek vypsaných v lednu až dubnu stoupla o 1,4 %. Vyplývá to z nejnovější analýzy zpracované analytickou společností CEEC Research na základě dat uveřejněných na konci měsíce dubna 2015 ve Věstníku veřejných zakázek.

V dubnu 2015 vypsali veřejní investoři největší množství výběrových řízení na projektové práce od začátku letošního roku. Projektové firmy našly ve Věstníku veřejných zakázek celkem 25 výběrových řízení za 345 miliónů korun.

Průměrná cena zakázky za první čtyři měsíce roku (9,5 mil. Kč) je o celých 5,5 miliónu nižší než průměrná cena zakázek soutěžených v roce 2014. „Od začátku roku 2015 oznámily úřady výběrová řízení na projektové práce v celkové hodnotě 747 mil. Kč. Jejich hodnota v porovnání se stejným obdobím roku 2014 nepatrně vzrostla (o 1,4 procenta). Počet vypsaných soutěží se ale téměř zdvojnásobil (+ 97,5 %),“ uvádí Jiří Vacek, ředitel analytické společnosti CEEC Research. „Pokračující růst projektových zakázek potvrzuje snahu zejména veřejného sektoru o intenzivní investiční přípravu, která byla v posledních letech téměř zastavena. Nedostatečná projektová příprava je stále jednou z hlavních příčin malé připravenosti projektů pro čerpání finančních zdrojů z EU,“ uvádí Tomáš Koranda, člen představenstva stavební společnosti Hochtief CZ.

Ze zakázek, které byly oznámeny v lednu až dubnu letošního roku, bylo zatím zadáno velmi malé množství (zakázky za 22 mil. Kč, 11 % počtu, 3 % objemu). Hodnota, za kterou projektové firmy práci získaly, byla v průměru o 9 % nižší, než hodnota vypsaná. Zakázky za 3 milióny korun úřady zrušily ještě před ukončením výběrového řízení.

V prvních čtyřech měsících letošního roku byla ukončena výběrová řízení na projektové práce v celkové hodnotě 599 mil. Kč, což v porovnání se stejným obdobím loňského roku představuje téměř sedmiprocentní nárůst (6,8 %). Výrazně stoupl také počet zakázek uzavřených v období leden ‒ duben 2015, a to o 15,1 % (celkem 145 výběrových řízení).

tisková zpráva