Projekty

AFI EUROPE Czech Republic postaví v pražském Karlíně nové administrativní centum

Společnost AFI EUROPE Czech Republic připravuje výstavbu nového administrativního centra na pozemku mezi ulicemi Pernerova a Korybutova v pražském Karlíně. Původní projekt administrativní budovy, který společnost koupila od bývalého vlastníka pozemku s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením, se AFI EUROPE rozhodla upravit v souladu s moderními požadavky kategorie A administrativních budov.
V porovnání s platným projektem bude nový projekt s 5 nadzemními podlažími a jedním ustupujícím podlažím o 6 metrů nižší. Kapacita hrubých podlažních ploch bude o 2000 m² menší. Tomu se úměrně snižuje i počet parkovacích míst, bude o 84 nižší. Oproti vydanému stavebnímu povolení se naopak zvětšují plochy zeleně v parteru. Nový projekt je navržen v souladu s platným územním plánem a legislativou.
Významným parametrem nového architektonického řešení od společnosti CMC Architects je jeho vstřícnost k životnímu prostředí. Projekt je konstruován tak, aby splňoval certifikát tzv. zelených budov podle ekologického standardu BREEAM. Díky přepracování projektu vznikne v okolí budov nový prostor pro odpočinek nejenom pro návštěvníky a zaměstnance budovy, ale i pro obyvatele Karlína. Ti budou moci využít i nový park, který vznikne v prostoru před zrekonstruovanou barokní kapličkou. Stávající stromová výsadba při ulici Pernerova bude doplněna a rozšířena.
Navržená stavba AFI Karlín Business Centre měřítkově a výškově nijak nepřesahuje okolní zástavbu a respektuje historickou lokalitu Karlína. „Nové urbanisticko-architektonické ztvárnění vychází z několika významných momentů – pozemek se nachází na samém okraji lokality, na ose Pernerovy ulice, kde tvoří její zakončení v pohledu od západu. Navržený objekt svým tvarem navazuje na motiv diagonálních ulic, vytváří dialog se sousední Sakařovou školou a respektuje dominantu kopce Vítkova – zaoblená forma budovy byla navržena jako symbolický předěl mezi přírodní scenérií Vítkova a soustředěnou zástavbou pod ním. Pětipodlažní budova v podobě dvou křídel spojených otevřeným proskleným atriem vytváří dojem členitosti a transparentnosti objektu. Okolí tvoří veřejně přístupné prostranství s plochami zeleně, součástí urbanisticko-architektonického konceptu jsou v neposlední řadě i parkové úpravy v okolí barokní kapličky, která je stávající dominantou západní části pozemku,“ říkají autoři návrhu z CMC Architects.
Další pozitivní změnou oproti projektu platného stavebního povolení je přesunutí výjezdu z garáží z ulice Korybutovy do vhodnější polohy vjezdu a výjezdu přímo z ulice Pernerovy tak, aby auta přijíždějící z centra mohla rovnou vjíždět do podzemí a nemusela se dostávat do blízkosti základní školy na Lyčkově náměstí. Opatření pro omezení hluku učinil investor již v roce 2008 investicí do protihlukové stěny podél železniční trati.
tisková zpráva
Vizualizace AFI Karlín Business Centre, Perunova uliceVizualizace AFI Karlín Business Centre, Perunova uliceVizualizace AFI Karlín Business Centre, Březinova ulice