Projekty

Aeroholding vybral projekt pro řešení venkovních prostoru letiště

Český aeroholding vybral vítěze dvoukolové urbanisticko-dopravní soutěže na ideové řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2, kterou ve spolupráci s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy vypsal v červnu letošního roku. 

Jako nejlepší návrh prezentující vize nové organizace pozemní dopravy společně s urbanistickou koncepcí pro veřejný prostor se zkvalitněním pobytových ploch před terminály byl porotou vyhodnocen návrh předložený architektonickým ateliérem Rala, s. r. o., v čele s architektem Radkem Lampou.

Letištěm Václava Havla Praha denně projdou desetitisíce cestujících a jejich počet se bude v budoucnu dále navyšovat, jen za poslední rok jejich počet meziročně vzrostl o 7,5 %. Příliv cestujících s sebou nese i požadavky na rozvoj veřejného prostoru před terminály největšího českého letiště, který se z dlouhodobého pohledu stává nevyhovujícím. Český aeroholding proto ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vypsal dopravně-urbanistickou soutěž s cílem získání odborného pohledu na organizaci dopravy a celkovou budoucí koncepci veřejných venkovních prostorů.

Do prvního kola soutěže bylo zasláno 15 soutěžních návrhů, z nichž komise vybrala pět nejlepších návrhů postupujících do druhého kola, ve kterém autorské týmy dále rozpracovaly své koncepty celkového řešení. Konečného vítěze vybrala sedmičlenná soutěžní porota složená ze zástupců odborné veřejnosti a zástupců Českého aeroholdingu. Druhé místo nebylo porotou uděleno, o třetí příčku se dělí návrhy Ateliéru D3A a autorského kolektivu CMC Architects a Ateliéru DUA.

Návrh venkovního prostoru letiště v Praze, atelier Rafa, s. r. o.

„Vítězný projekt se nejvíce přiblížil k našemu záměru přeorganizovat dopravní řešení a celkově modernizovat a zpříjemnit pobytové prostory před terminály letiště,“ řekl Václav Řehoř, předseda představenstva Českého aeroholdingu.

Vítězný návrh dle názoru poroty nejlépe přistupuje k velmi obtížné úloze zahrnující reorganizaci dopravy a novou koncepci pro veřejná prostranství před terminály. Návrh přináší moderní myšlenku utlumení povrchové dopravy s upřednostněním chodců, kteří jsou hlavními uživateli veřejného prostranství v úrovni terénu. Prostor před terminály se v konceptu vítězného návrhu navíc stává kultivovaným rozšířením letištních hal.

„Jakmile bude ukončeno období pro podání námitek, zahájíme s autorem vítězné koncepce navazující jednání o další spolupráci. V první fázi bude následovat územní studie, tedy dopracování konceptu řešení, podle kterého budou stanoveny další kroky. Naší prioritou bude nové řešení dopravy s moderní a přehlednou navigací řidičů, organizace taxislužeb či parkování v areálu letiště,“ nastínil další postup Řehoř.

„Mám radost, že se Český aeroholding rozhodl pro vypsání architektonické soutěže. Jako důležitá a respektovaná instituce tak dává pozitivní příklad ostatním,” uvádí ředitel IPR Praha Petr Hlaváček. „Rozvoj letiště je zároveň jednou z priorit Metropolitního plánu, stejně jako připravovaného strategického plánu,” dodává.

Soutěžní návrhy budou veřejnosti zpřístupněny formou plánované výstavy všech zaslaných návrhů, která by se měla konat v průběhu příštího roku v prostorách Letiště Václava Havla Praha. Více informací o soutěži najdete na www.iprpraha.cz/letiste, kde budou také do 14 dnů ke zhlédnutí všechny soutěžní návrhy.

Proměna terminálů a jejich okolí je součástí dlouhodobého záměru Letiště Praha zpříjemnit cestujícím čas, který na letišti tráví. Ten je součástí projektu Měníme letiště pro vás, který zastřešuje i změny v parkování a v oblasti stravování. Více na www.menimeletiste.cz.

tisková zpráva