Přednášky, exkurze

Získejte titul MSc. na Fakultě stavební VUT

Zdroj foto: fce.vutbr.cz

Nově akreditované profesně zaměřené studijní programy zakončené získáním mezinárodně uznávaného titulu MSc. v oborech Civil Engineering Environmental Engineering. Oba programy budou zahájeny v září letošního roku.

Oba nové programy profesního postgraduálního vzdělávání poskytnou studujícím propojení znalostí technických aspektů, digitalizace a zelených principů stavitelství s potřebnými manažerskými vědomostmi.

Tři semestry naplněné současnými principy stavebnictví a jejich využití v praxi
Tři mikrocertifikáty a mezinárodně uznávaný titul MSc.
Tři okruhy témat budoucnosti stavebnictví: manažerské vzdělávání, moderní technologie, udržitelné a ekologické stavebnictví

Organizační informace:

  • zahájení výuky v září 2024
  • podmínkou přijetí je VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni
  • studijním jazykem je čeština
  • studium trvá 3 semestry, tedy jeden a půl akademického (školního) roku s možností prodloužení o jeden semestr
  • vyučuje se hybridně: e-learning, prezenční přednáška a cvičení v laboratoři, samostudium, individuální konzultace

Tři semestry naplněné nejnovějšími poznatky z oblasti ekologického a udržitelného stavebnictví
Tři mikrocertifikáty a mezinárodně uznávaný titul MSc
Tři okruhy témat budoucnosti stavebnictví: manažerské vzdělávání, technologie a digitalizace, zelené stavitelství

Organizační informace:

  • zahájení výuky 12. a 13. září 2024
  • podmínkou přijetí je VŠ vzdělání minimálně v bakalářském stupni
  • studijním jazykem je čeština
  • studium trvá 3 semestry, tedy jeden a půl akademického (školního) roku s možností prodloužení o jeden semestr
  • vyučuje se hybridně: e-learning, prezenční přednáška a cvičení v laboratoři, samostudium, individuální konzultace

Více informací o studiu najdete na webu.