Přednášky, exkurze

Kruh přiváží do České republiky poprvé zástupce progresivní krajinářské architektury i inspirativní osobnosti

24. ročník cyklu přednášek o architektuře ukáže proměny v New Yorku nebo Amsterdamu, představí tvůrce soukromé přírodní rezervace v Irsku nebo ředitelku krajinářské sekce norského studia Snøhetta. V Praze vystoupí vizionáři pracující s jiným pojetím krajiny a veřejných prostranství tak, aby byly odolné vůči proměnám společnosti i klimatu. Od března se návštěvníci mohou těšit na sedm inspirativních večerů, které otevírají nové obzory tohoto oboru architektury a do České republiky přiváží každoročně to nejlepší ze světových tendencí, představí se zástupci z krajinářské scény, od Německa, Francie, Švýcarska, Nizozemska, Irska až po USA.

Spolek Kruh se již v tradičních přednáškách o architektuře bude věnovat poprvé tématu krajiny. Cyklus inspirativních večerů nazvaný Kra/jiná představí vizionáře, kteří se zabývají novým pojetím využívání veřejných prostorů, odolností krajin, navrácením přírody do měst i podporu biologické rozmanitosti. Proměňují a zlepšují místa nejen pro trávení volného času a rekreaci lidí, ale i pro život ostatních druhů a vhodným řešením pomáhají zlepšovat místní klima i kvalitu ovzduší.

„Pozvaní krajinářští architekti nejsou designéři, ale stratégové rozvoje daných oblastí, vizionáři, vytvářejí lepší, zdravější a odolnější životní prostředí a to nejen pro lidi, ale i pro další druhy. Jsou v tomto smyslu inovátoři, kteří dokáží místo komplexně transformovat s ohledem na budoucí rozvoj oblasti. Součástí návrhu, které se realizuje i desítky let, je tak převážně odolávání dlouhodobým změnám, reagují tak na výzvy našeho století, kterým čelí naše životní prostředí. Řeší komplexně postindustriální a kontaminované oblasti, břehy řek a potoků, zmírňují efekt města jako tepelného ostrova, vytváří městské divočiny, ale i ekosystémy v příměstských, venkovských i regionálních oblastech. Jejich návrhy jsou založené na respektu k přírodě a regeneraci ekosystémů, podporují biologickou rozmanitost, a tak i řeší sociální problémy.“ říká dramaturgyně cyklu Marcela Steinbachová.

Cyklus přednášek nazvaný Kra/jiná se tradičně koná první čtvrtek v měsíci ve vybraných sálech v Praze. Na první březnové přednášce s názvem Pohledem zvířat aneb kdo je našim zákazníkem? se představí dva zástupci nizozemského ateliéru DS Landscape Architects – Maike van Stiphout a Fred Booy. Ve svých projektech zohledňují nejenpotřeby lidí, ale i zvířat a rostlin. Jejich návrhy tak podporují rozmanitost druhů a na přednášce představí inkluzivní nástroje pro navrhování na příkladech realizací v Rotterdamu, Haagu a Amsterdam. 

V dubnu vystoupí zástupci berlínského ateliéru Loidl, kteří stojí za příkladnými proměnami nevyužitých míst ve městech. Příkladnou realizací jejich ateliéru je velkorysá, ale i poetická a jednoduchá proměna parku na bývalém kolejišti Gleisdreieck poblíž Potsdamer Platz v Berlíně. V květnu přijede ředitelka krajinářské sekce ateliéru Snøhetta, vizionářka Michelle Delk, která byla nedávno oceněna nejvyšším oceněním Americké společnosti krajinářských architektů (ASLA) za svůj přínos k profesi a společnosti. Přednášku doplní i zástupce švýcarského studia Vogt Landscape Architects, Thomas Kissling, kteří se např. proslavili krajinářskými úpravami u Tate Modern v Londýně. Jarní cyklus v červnu zakončí specifický krajinářský ateliér Wagon z Paříže, kteří se nezabývají pouze návrhy, ale jsou přítomni u procesu proměny míst a některé části i sami fyzicky realizují. Pracují na místě výhradně s místními materiály, rostlinami, historií a podmínkami a ty se snaží netradičně využít pro současné krajinářské řešení, které vychází z respektu a ze zájmu o místní podmínky. Tak vznikl i jejich inovativní projekt asfaltové zahrady, využití asfaltových povrchů pro krajinářské řešení. Na podzim se představí proměny New Yorku, vystoupí Signe Nielsen z ateliéru MNLA a Thomas Balsley ze studia SWA, majitel a tvůrce divočiny v Irsku Randal Plunketta hlavní krajinářský architekt města Amsterdam Ton Muller. 

Spolek KRUH se věnuje osvětě v architektuře již od roku 2001. Hlavním cílem je snaha představit veřejnosti kvalitní a současnou architekturu, otevřít ji pro smysluplnou diskusi a umožnit dialogy mezi autory a obyvateli měst a obcí. Kruh pořádá celoroční cykly přednášek se světovými i místními architekty, ale i celorepublikový festival Den architektury a filmový festival Film a architektura.

Akce jsou pořádány v centru metropole a jsou určeny pro profesionály i veřejnost se zájmem o architekturu a veřejný prostor. Přednášky se zahraničními hosty probíhají v anglickém jazyce, vybrané z nich budou tlumočeny do češtiny. Základní vstupné je 150 Kč a za zvýhodněnou cenu pro studenty nebo seniory za 130 Kč.

Přednášející a jejich hosté v jarním bloku 2024:

Čt 7. 3. 19.30, Maike van Stiphout + Fred Booy, DS Landscape Architects /NL 

Pohledem zvířat aneb kdo je našim zákazníkem? | Kino Světozor

Čt 4. 4. 19.30, Martin Schmitz, Atelier LOIDL /DE + Ondřej Fous /CZ 

Město a divočina |CAMP Praha

Čt 2. 5. 19.30, Michelle Delk, Snøhetta + Thomas Kissling, VOGT Landscape Architects /CH

ToGether | kino Světozor / CAMP Praha

Čt 6. 6. 19.30, Mathieu Gontier + François Vadepied, Wagon Landscaping /FR 

Krajina po ruce | Kino Přítomnost

WEB:
kruh.info | FB: facebook.com/kruhspolek | IG: instagram.com/kruh_cz