Přednášky, exkurze

Jak se vyhnout nekonečnému procesu výstavby nové školy, navíc s nejistým výsledkem?

Podzimní přednáškový a diskusní cyklus Učit se architekturou?, který připravil plzeňský spolek Pěstuj prostor, se soustředí na současnou architekturu školních budov a zároveň představuje prostředky, kterými může architektura napomáhat vytvářet vhodné podmínky pro moderní a bezpečné vzdělávání dětí a mládeže. Druhý díl se zaměří na proces výstavby nové školní budovy a uskuteční se ve středu 8. listopadu od 17 hodin v budově Střední průmyslové školy stavební na Chodském náměstí v Plzni.  

V aglomeracích největších českých měst chybí tisíce míst v základních školách. Jejich výstavbu je obtížné financovat; vše navíc komplikuje složitá legislativa a zdlouhavé povolovací procesy. Z hloubkového dotazníkového šetření, jehož se účastnily dvě desítky středočeských obcí či jejich svazků, které v posledních letech školu postavily, staví nebo její stavbu připravují, vyplynulo, že celý proces včetně samotné realizace může trvat devět i více let. Klíčová je přitom již tvorba zadání s co nejpřesněji definovaným stavebním programem, který vznikne na základě dialogu všech aktérů procesu výstavby, ale rovněž uživatelů budoucí školy. Úspěšné a oceňované projekty nových školních budov v Psárech,  Chýni i dalších obcích pak ukazují důležitost uspořádání soutěže o architektonický návrh. Zadavatel má díky němu možnost zvolit řešení, které nejlépe odpovídá jeho hodnotícím kritériím. Mechanismus soutěže však bývá nezřídka odmítán kvůli údajné komplikaci a prodražování celé procesu. Nakolik jsou takové argumenty relevantní? A za jakých podmínek lze docílit efektivní realizace kvalitní školy? 

Zasvěcený pohled na přípravu školských staveb nabídne architekt Tomáš Zdvihal, který ve svém příspěvku bude čerpat ze svých zkušeností získaných při pořádání řady architektonických soutěží o návrh školního objektu. V tandemu s ním vystoupí starostka středočeské obce Chýně Anna Chvojková, která během svého působení na tamním úřadu od roku 2014 realizuje již druhou školní novostavbu. Prostředkem k nalezení nejkvalitnějšího architektonického řešení obou staveb se stala právě soutěž o návrh.          

Vstupné na akci činí 60 Kč.
Vstupenky budou k dispozici na místě a v předprodeji na plzenskavstupenka.cz a GoOut.cz.

Událost na Facebooku

Třetí díl série Učit se architekturou, připravované s podporou Ministerstva kultury ČR, města Plzně, Státního fondu kultury ČR a Nadace české architektury, bude následovat s architektem Zbyškem Stýblem a designérkou Kateřinou Klímovou v úterý 21. listopadu od 17 hodin na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara ZČU.


Ing. arch. Tomáš Zdvihal vystudoval Fakultu umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V roce 2011 založil spolu s architektem Miroslavem Vodákem platformu CBArchitektura, která se věnuje propagaci a organizaci architektonických soutěží. Společně byli nominováni na cenu Architekt roku 2018 a získali ocenění za Výjimečný počin v rámci České ceny za architekturu 2023. Tomáš Zdvihal se podílel na organizaci soutěžní přehlídky realizací vzešlých z architektonických soutěží DESET. Je členem pracovní skupiny Soutěže v rámci České komory architektů, je členem poroty Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti architektura, působí v redakční radě časopisu ERA21 a zasedá ve Výboru pro územní rozvoj Prahy 5.

Mgr. Anna Chvojková vystudovala obor Sociální geografie a regionální rozvoj na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2004 pracovala jako projektová manažerka v neziskovém sektoru. Od roku 2007 působila na Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde byla jmenována ředitelkou sekce rozvoje lidských zdrojů a regionálních zastoupení. V roce 2014 založila v obci Chýně místní politické uskupení, které v témže roce vyhrálo komunální volby. Od té doby zastává funkci starostky.