Přednášky, exkurze, Veletrhy a výstavy

Adolf Loos – Pioneer of Modern Living

Česká centra zahájila půlroční virtuální cestu po stopách jednoho z nejvýznamnějších světových architektů 20. století, českého rodáka Adolfa Loose. S průřezem jeho tvorby v Česku, realizacemi jeho staveb i s jeho osobností se lidé budou moci seznámit prostřednictvím facebookové a instagramové platformy programu Adolf Loos – Pioneer of Modern Living.

Projekt zahájila streamovaná prohlídka Winternitzovy vily v Praze s architektem Adamem Gebrianem na Mall TV.

Česká centra se programem zapojila do oslav letošního Roku Adolfa Loose, kterým se v mnoha zemích připomíná 150. výročí jeho narození. O prázdninách se v rámci programu uskuteční streamované prohlídky Bauerova zámečku v Brně a plzeňských Loosových interiérů. Podzimní program pak počítá s oslovením odborné veřejnosti prostřednictvím cyklu tematických přednášek. Vedle toho bude projekt nabízet na facebooku výběr Loosových citátů a komentáře kurátora Filipa Šenka. Zároveň představí projekty připravované v ČR v rámci Roku Adolfa Loose, do kterého se zapojily mimo jiné i Národní památkový ústav, Muzeum hlavního města nebo Národní technické muzeum.

Adolf Loos (1870 až 1933) se narodil v Brně, celý život se však pohyboval mezi Vídní, Paříží a New Yorkem. Odmítal přebytečnou zdobnost, kterou se vyznačoval panující styl secese, a prosazoval stroze funkční a praktickou obytnou architekturu. Zdobnost považoval za projev primitivismu, věcnost a účelnost za znaky kulturní vyspělosti. „Ornament je zločin,“ prohlásil ve svém nejslavnějším výroku.

V České republice jeho autorství nese více než 30 budov a interiérů. Svým myšlením i realizacemi ovlivnil soudobou architekturu, inspiroval pozdější dění a směřování architektury v mezinárodním měřítku.

zpráva ČTK