Přednášky, exkurze

106. Betonářské/82. Mostařské odpoledne: Rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem

Česká betonářská společnost pořádá dne 11. února 2020 v prostorách Fakulta stavební ČVUT v Praze (Thákurova 7, Praha 6, posluchárna C 215) 106. Betonářské/82. Mostařské odpoledne, tentokrát na téma Rekonstrukce mostu v Lysé nad Labem.

V září loňského roku byl oficiálně otevřen rekonstruovaný nadjezd nad frekventovanou železniční tratí v Lysé nad Labem. Šlo o jednu z nejvýznamnějších dopravně stavebních akcí v rámci Středočeského kraje. Most, jehož délka je 214 metrů, se opravoval od března 2018 a stavební práce se podařilo dokončit oproti plánu o čtyři týdny dříve. Desítky miliónů korun se dohromady ušetřily na samotných pracích i na výlukách v železniční dopravě.

Oprava mostu, včetně silnice II/272, si vyžádala celkové náklady 269,456 miliónu korun s DPH. Původní most byl uveden do provozu 1. září 1973. Vede nad železniční tratí a spojuje dvě části Lysé nad Labem. Technický stav mostu, po němž vede důležitá dopravní tepna města, se rychle zhoršoval, a proto bylo nutné přistoupit k jeho rozsáhlé rekonstrukci. Ta zahrnovala demolice, nové podpěry a tři nové spojité nosné konstrukce o třech polích – ocelovou nad železnicí a spřažené typu beton-beton mimo železnici. Díky této investici, na niž kraj získal 85 procent nákladů z evropských fondů, se podařilo zvýšit zatížitelnost mostu, bezpečnost i všechny stávající funkce a vazby s dalšími komunikacemi včetně výhledové rekonstrukce železniční stanice Lysá nad Labem.

O rekonstrukci mostu v Lysé nad Labem z pohledu přípravy, projektu, realizace a dozoru stavby budou přednášet Ing. Richard Rakouš, ředitel výstavby (Metrostav, a. s, divize 4), Ing. Jan Volek, technický dozor (PRAGOPROJEKT, a. s.), a Ing. Jan Sýkora, projektant (PRAGOPROJEKT, a. s.)

Vstup je zdarma po registraci zde.

mi s využitím podkladů pořadatele