Personálie

Zemřel architekt Jan Štípek

Ve čtvrtek 24. května 2012 v ranních hodinách zemřel architekt a vysokoškolský pedagog doc. Ing. arch. Jan Štípek (*12. 8. 1941). Významnou měrou se v roce 1992 zasloužil o vznik České komory architektů, byl jejím prvním předsedou a v této pozici působil s přestávkami 10 let. V učebnicích české architektury najdeme jeho administrativní budovu Průmstavu (dnes Qubix) z roku 1976 ve Štětkově ulici v Praze 4, jejíž rekonstrukce byla v letošním roce dokončena.
Doc. Ing. arch. Jan Štípek (12. 8. 1941 až 24. 5. 2012)Docent Štípek absolvoval Fakultu stavební ČVUT v roce 1965, poté nastoupil do Projektové služby Pragounion, byl zakládajícím členem Družstva architektů A13, do roku 1990 pracoval v Pragoprojektu Praha jako hlavní architekt ústavu. Od počátku devadesátých let se kromě projektování věnoval také pedagogické činnosti. Až do roku 2008 vedl ústav nauky o budovách na Fakultě architektury ČVUT v Praze.
Intenzivně se věnoval kultivaci profese architekta. Stál u zrodu České komory architektů v roce 1992 a v následujícím roce byl zvolen jejím prvním předsedou. Od roku 1993 až do roku 2007 byl s přestávkami členem představenstva ČKA. O jeho vysokých morálních kvalitách a obecné váženosti svědčí i to, že byl předsedou této profesní organizace zvolen desetkrát. Inicioval aktivní spolupráci s odbornými institucemi a organizacemi, byl členem řady porot a komisí. Získal mnoho významných ocenění, mezi jinými titul Osobnost stavebnictví 2011, který uděluje SIA – Rada výstavby za přínos v oblasti stavitelství, v letošním roce pak medaili ČKAIT.
Jan Štípek zpracoval desítky studií, návrhů a projektů, z realizovaných staveb uveďme alespoň pavilon čs. stavebnictví v Moskvě z roku 1973 (navrhl s arch. Šafrem, Ing. Witzanym a prof. Janů v roce 1973), rekonstrukci hotelu Union v Praze 4 (s arch. Jeníčkem v roce 1992) nebo hotel Tranzit v blízkosti letiště Praha-Ruzyně z roku 2005. Letos byla dokončena rekonstrukce jeho nejznámější stavby – administrativní budovy ve Štětkově ulici v Praze, kterou v roce 1976 navrhl pro Průmstav. Rovněž se dokončuje podle jeho projektu Ústav umění a designu na Západočeské univerzitě v Plzni.
tisková zpráva České komory architektů