Personálie

Zástupce ČKA Pavel Martinek pokračuje v představenstvu Evropské rady architektů i v dalším období

Česká komora architektů (ČKA) bude mít i v dalším funkčním období (2020/2021) svého zástupce v představenstvu Evropské rady architektů (ACE). Pavel Martinek, dlouholetý člen, aktuální předseda pracovní skupiny Zahraniční aktivity a bývalý 2. místopředseda ČKA, uspěl na valné hromadě ACE konané 22. listopadu v Barceloně v silné konkurenci ostatních kandidátů, když získal většinu hlasů evropských komor, asociací a organizací. ČKA tak bude mít poprvé zástupce ve volené části představenstva. ČKA měla zástupce v nominovaném představenstvu ACE také v letech 2008–2010, kdy v radě působil Dalibor Borák. V současné době je v ACE aktivní za ČKA také Michal Fišer, který je spolupředsedou pracovní skupiny pro architektonické soutěže a veřejné zakázky.

ACE sdružuje na evropské úrovni architektonické organizace uznané jednotlivými státy (zejména komory). Předmětem její činnosti je připomínkování evropské legislativy a dále problematika společná profesi architekta po celé Evropě, jako jsou např. vzdělávání, mobilita či soutěže. Komorám a jejich členům také poskytuje užitečně informace o jednotlivých národních organizacích, probíhajících soutěžích nebo o dění v členských zemích na poli architektury. Dohromady ACE přes své organizace zastupuje zájem téměř 600 000 architektů.

Samotné členství v představenstvu ACE je prestižní záležitostí. Představenstvo je složeno z 10 členů a předsedy. Polovina představenstva je volena, zbývající část je nominována národními komorami na základě tzv. rotačního principu, který zajišťuje organizacím právo mít v určité periodě v představenstvu svého zástupce (takto se dostane na každou organizaci přibližně jednou za deset let). Předseda je volen přímo valnou hromadou.

Nové složení představenstva ACE:
Předseda ACE: Georg Pendl (Rakousko).
Volenou část představenstva ACE tvoří: Selma Harrington (Irsko), Pavel Martinek (Česká republika), Eugen Panescu (Rumunsko), Ruth Shageman (Německo), Diego Zoppa (Itálie).
Na základě rotačního principu (nominovaného) v představenstvu zasednou: Carl Backstrand (Švédsko), Boryslaw Czarakcziew (Polsko), Fulgencio Aviles Ingles (Španělsko), Ferenc Makoveniy (Maďarsko), Jacques Timmerman (Belgie).

Pavel Martinek dříve v ACE působil v pracovní skupině zaměřené na standardy a pojištění. Výsledkem této práce byl přínos zjednodušujícího pohledu na naše standardy, ale také poznání zahraničních legislativních opatření, které ČKA využívá při jednání o novelizacích našich zákonů. Poslední dva roky se v představenstvu zaměřil zejména na připomínkování tzv. zeleného balíčku – legislativa řešící energetické úspory budov (tzv. EPBD). Za ACE se vyjadřoval ke sporným bodům, jako je zavádění smart-ready indikátoru, a k celé řadě dalších změn, které spíše než ke prospěchu energetických úspor směřují k nárůstu práce pro projektanta a především ke zvýšení zátěže koncového spotřebitele. V současnosti se věnuje pracovním návrhům principů cirkulární ekonomiky. Ke zmíněným tématům pravidelně publikuje články v Bulletinu ČKA.

Pavel Martinek (*1973) pochází ze Zlína, v letech 1993–1999 vystudoval Fakultu architektury ČVUT. Diplomovou práci vypracovával v ateliéru Ladislava Lábuse. Během studia byl organizátorem Letní školy architektury ve Zlíně a absolvoval praxi v atelieru 1100 Architects v New Yorku. V současnosti pracuje jako nezávislý architekt ve vlastním studiu AMA architekti. S ČKA začal úzce spolupracovat od roku 2012, věnoval se zahraniční praxi na poli standardů a legislativy. V letech 2015–2017 byl 2. místopředsedou ČKA, kde se zasadil o vytvoření formátu pravidelného setkávání zástupců komor středoevropského prostoru, otevřel diskusi o změnách podoby standardů a byl členem grémia České ceny za architekturu.

tisková zpráva