Personálie

Předsedou České komory architektů zůstává Ivan Plicka

Představenstvo České komory architektů si na svém prvním zasedání po dubnové valné hromadě zvolilo jako svého předsedu opět architekta Ivana Plicku. Jedná se o jeho již páté volební období. Prvním místopředsedou se stal Jaroslav Šafer, druhým David Hlouch.

Volby do vedení Komory potvrdily nastavené směřování a snahu kontinuálně pokračovat v prioritách prosazovaných v předchozím období. Patří mezi ně servis členům, veřejné správě a samosprávě nejen při zadávání veřejných zakázek, prosazování architektonických soutěží a upevňování pozice městského architekta. Další úlohou Komory je také propagace kvalitních výsledků práce architektů prostřednictvím České ceny za architekturu.

Komora dále hodlá pokračovat ve své povinnosti dané zákonem, a sice připomínkování důležitých právních předpisů. Dubnová valná hromada současně definovala čtyři základní oblasti, na které by se měla ČKA soustředit – vedle již zmíněného poskytování servisu svým členům je to propagace profese architekta a kvalitní architektury, ochrana veřejných zájmů a péče o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráce v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora by také měla reflektovat transformaci profese v nastupující éře moderních technologií.

Architekt Ivan Plicka (*1958) je členem představenstva ČKA od dubna 2014, od května 2014 působí v pozici předsedy. Současně je předsedou pracovní skupiny ČKA pro standardy a honoráře, která společně s ČKAIT v červnu 2014 představila Kalkulačku pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností – pomůcku, díky které lze poměrně snadno zadáním vstupních údajů stanovit hodnotu územněplánovací dokumentace, projektových prací u pozemních i krajinářských staveb nebo investiční náklady stavby. Ivan Plicka je také členem pracovní skupiny ČKA pro urbanismus. Rovněž předsedá Grémiu České ceny za architekturu, jež má v gesci dramaturgii této soutěžní přehlídky. Zároveň je členem redakční rady Bulletinu ČKA. Architekt Plicka současně vede na Fakultě architektury ČVUT v Praze ateliér na ústavu urbanismu. Kromě práce se studenty se věnuje soukromé architektonické praxi. 

Kompletní složení orgánů ČKA
V uplynulých dnech se uskutečnily též volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady a Stavovského soudu. Dosavadní předseda dozorčí rady Pavel Rada již do tohoto orgánu nekandidoval, v pozici ho nově nahradil Miroslav Holubec. Prvním místopředsedou zůstává Martin Rusina, druhým místopředsedou se stal David Mikulášek. Volby do předsednictva Stavovského soudu potvrdily posty předsedy pro Davida Mateáska a místopředsedy pro Václava Šebka.

Představenstvo ČKA
Předseda: Ivan Plicka, 1. místopředseda: Jaroslav Šafer, 2. místopředseda: David Hlouch, v představenstvu dále působí: Patrik Hoffman, Jan Kasl, Radek Kolařík, Vojtěch Mencl, Jiří Michálek, Petr Stolín, Milan Svoboda, Petr Velička a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Miroslav Holubec, 1. místopředseda: Martin Rusina, 2. místopředseda: David Mikulášek, v dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný a Václav Zůna.

Stavovský soud ČKA
Předseda: David Mateásko, místopředseda: Václav Šebek, ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Košař, Petr Krejčí, Milan Nytra a Josef Vrana.

tisková zpráva ČKA