Informace výrobců, Personálie

Novým technickým ředitelem společnosti Schiedel je Jiří Elbl

V průběhu března 2020 převzal funkci technického ředitele společnosti Schiedel Ing. Jiří Elbl. Nahradil tak Ing. Jiřího Vrbu, který po 23 letech působení ve společnosti Schiedel odešel do penze. Ing. Vrba se výraznou měrou zasloužil o transformaci Schiedelu v moderní společnost 21. století. Stál u přerodu firmy zaměřené na komínovou techniku ve společnost nabízející komplexní portfolio produktů nejen k bezpečnému odvodu spalin, ale i vytápění a sofistikovanému větrání. Ing Vrba zůstává v kontaktu se společností Schiedel v rámci členství v normalizační komisi, která se zabývá jak jinak než komíny.

Nový technický ředitel Ing. Jiří Elbl se po pětiměsíčním překlenovacím období zcela ujímá kormidla technického oddělení. Jak sám říká, nabídka, která od Schiedlu na podzim přišla je pro něj splněným snem. „Hodnoty společnosti jako udržitelnost, trvalé výrobky, šetrnost k životnímu prostředí, se zcela shodují s mými představami o moderním stavebnictví. Schiedel vnímám již od střední školy jako jednoznačného leadra v oboru,“ podotýká Ing Elbl.

Jiří Elbl se již od dob studií se intenzivně věnuje udržitelnosti ve výstavbě a ekologicky zodpovědnému stavebnictví. Jeho pracovní nasazení a cílevědomost dokazují četné profesní zkušenosti na nejrůznějších postech u významných hráčů v oboru, které začal sbírat již během studií na VUT v Brně. Po absolutoriu vysoké školy strávil dva roky v Londýně, kde se věnoval nejen své profesi, ale i dalšímu studiu. Díky zahraniční zkušenosti měl na starost mezinárodní projekty ve společnosti Techfloor, kde působil poslední tři roky.

„Zodpovědnost, která mi byla s funkcí technického ředitele svěřena, beru velmi vážně. Nicméně nesmírně se těším na práci v týmu Schiedel, jehož nasazení a výsledky hovoří za vše. Pro můj profesní život považuji mou novou pozici za klíčovou a věřím, že společně budeme úspěšně pokračovat ve vývoji nových produktů Schiedel. Mým hlavním cílem je nadále prohlubovat důvěru českých stavebníků v naše výrobky. Jako amatérský horolezec totiž považuji za zásadní výstroj, na kterou je spolehnutí. Komíny Schiedel se ke kvalitní výstrojí dají přirovnat,“ dodává Ing. Elbl.

tisková zpráva firmy Schiedel, s. r. o.