Personálie

Novým předsedou České komory architektů je Jan Kasl

Představenstvo České komory architektů (ČKA) si na svém prvním zasedání po valné hromadě uskutečněném 23. dubna zvolilo jako svého nového předsedu architekta Jana Kasla. Prvním místopředsedou se stal Petr Velička, druhým místopředsedou Milan Svoboda. Změna na vedoucím postu ČKA přichází po pěti letech. Komora bude i pod novým vedením pokračovat v nastavených prioritách.

Novým předsedou České komory architektů je Jan KaslSvou činnost bude soustředit na čtyři základní oblasti – poskytování servisu svým členům, propagaci profese architekta a kvalitní architektury, ochranu veřejných zájmů a péči o kvalitu vystavěného prostředí a spolupráci v rámci ČR i na mezinárodním poli. Komora bude současně pokračovat ve své zásadní činnosti stanovené zákonem, a to připomínkování právních předpisů důležitých pro výkon profese. Stěžejní je přitom běžící proces rekodifikace veřejného stavebního práva. Komora bude rovněž pokračovat v pořádání soutěžní přehlídky české architektury Česká cena za architekturu.

Architekt Jan Kasl (*1951) je členem představenstva ČKA od dubna 2018. Současně je členem Pracovní skupiny ČKA pro Legislativu. Komoru aktivně zastupuje v pracovních skupinách zapojených do procesu rekodifikace veřejného stavebního práva. Souběžně se věnuje vlastní architektonické praxi. V minulosti byl Jan Kasl aktivní v politické sféře, v letech 1998 až 2002 byl primátorem hlavního města Prahy.

Kompletní složení orgánů ČKA
V uplynulých dnech se uskutečnily též volby do dalších dvou orgánů Komory – dozorčí rady a Stavovského soudu. Svoji pozici obhájil dosavadní předseda dozorčí rady Miroslav Holubec. Prvním místopředsedou se stal David Mikulášek, druhým místopředsedou je Václav Zůna. Volby do předsednictva Stavovského soudu stejně jako před rokem potvrdily posty předsedy pro Davida Mateáska a místopředsedy pro Václava Šebka.

Představenstvo ČKA
Předseda: Jan Kasl
1. místopředseda: Petr Velička, 2. místopředseda: Milan Svoboda
V představenstvu dále působí: Jaromír Hainc, David Hlouch, Patrik Hoffman, Jiří Michálek, Ivan Plicka, Petr Stolín, Zdeněk Trefil, Hana Zachová a Stašek Žerava.

Dozorčí rada ČKA
Předseda: Miroslav Holubec
1. místopředseda: David Mikulášek, 2. místopředseda: Václav Zůna
V dozorčí radě dále působí: Michal Hadlač, Lucie Kadrmanová Chytilová, Miroslav Kopecký, Mirko Lev, Josef Patrný, Ondřej Tuček.

Stavovský soud ČKA
Předseda: David Mateásko
Místopředseda: Václav Šebek
Ve Stavovském soudu dále působí: Luděk Jasiok, Martin Kloda, Milan Kopeček, Milan Košař, Petr Krejčí, Milan Nytra a Josef Vrana.

tisková zpráva