Personálie

Nová rada APES chce více prosazovat dodržování standardů

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) má od června novou pětičlennou radu. Ta na svém prvním zasedání zvolila do funkce předsedy APES Miroslava Maradu, ředitele pro strategii a rozvoj firmy ENESA, a. s., z ČEZ ESCO. Klíčovými prioritami rady bude nejen snaha o další rozvoj trhu s energetickými službami, ale také důraz na zachování vysoké úrovně kvality poskytovaných služeb a dodržování Evropského etického kodexu pro EPC a norem, které tento trh v ČR charakterizují.

APES, která byla založena v říjnu 2010, sdružuje nejvýznamnější hráče na poli energetických úspor se zaručeným výsledkem, ať už se jedná o poskytovatele těchto služeb, odborné poradce, kteří pomáhají zákazníkům s přípravou projektu, až po dodavatele technologií, specializované právní kanceláře a zástupce akademické sféry. V současné době má 25 členů. Jejím cílem je aktivně přispívat k dlouhodobému rozvoji energetických služeb, jako metodě doporučované Evropským parlamentem ke zvyšování energetické účinnosti objektů, a k určování a slaďování standardů energetických služeb v ČR i zahraničí.

„APES je respektovaná organizace. Její hlas má svoji váhu při jednáních o vytváření a formování prostředí příznivého pro další zvyšování energetické účinnosti v budovách a technologických provozech. Nová Rada bude proto klást na své členy ještě vyšší nároky v oblasti dodržování etických norem regulujících trh energetických služeb, jak je definuje zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií. Každá společnost, která je připravena tyto normy v zájmu dalšího rozvoje tohoto trhu dodržovat, bude v APES vítána,“ vysvětluje nový předseda APES Miroslav Marada.

Na post místopředsedů APES byli zvoleni Martin Hvozda (MVV Energie CZ, a. s) a Libor Prouza (LOYDGROUP, s. r. o.). „Velice podstatná je kontinuita činnosti APES, protože před námi nyní stojí několik velmi důležitých úkolů, nejen již zmíněná standardizace, ale například i edukace. Budeme nadále pokračovat v organizaci vzdělávacích seminářů, ať už pro potenciální klienty, nebo i pro zástupce nových firem, které na trhu s EPC chtějí působit,“ doplňuje Martin Hvozda (MVV).

Pětičlenný tým doplňují Jaroslav Maroušek (SEVEn, The Energy Efficiency Center, z. ú.) a Eduard Paulík (D-energy, s. r. o.). Rada byla zvolena na tři roky.

„Pro nastartování ekonomiky po koronavirové krizi budou klíčové finance a pracovní příležitosti. Oboje energeticky úsporné projekty nabízí. APES se také podílí na vzniku investiční platformy iniciované Evropskou investiční bankou a podporovanou Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Platforma by kromě výhodnějšího financování realizace energeticky úsporných projektů měla zjednodušit i proces přípravy projektů zvyšujících energetickou účinnost,“ dodává Radim Kohoutek, výkonný ředitel APES.

tisková zpráva APES