Personálie

Jan Řežáb se stal členem vědecké rady univerzitního centra UCEEB

Jan Řežáb, zakladatel developerské společnosti JRD, dnes lídra na trhu s nízkoenergetickým a pasivním bydlením, se stal členem vědecké rady Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, čímž zúročil svou dlouholetou přednáškovou činnost na půdě univerzity. JRD nově vstoupila i do dalších oborových organizací: do Asociace developerů (AD) a Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN).

UCEEB vzniklo roku 2012 jako výzkumný ústav zaměřený na propojení různých vědeckých oborů, které usilují o trvale udržitelný rozvoj ve stavebnictví. Úkolem jeho nově založené 11členné vědecké rady, v níž zasedají uznávaní (zahraniční i čeští) univerzitní odborníci společně se zástupci veřejné správy a komerčního sektoru, je hodnocení výsledků a působení centra za účelem jeho dlouhodobého rozvoje a rozšíření mezinárodní spolupráce s vědeckými institucemi v dalších státech Evropy. „Nominace ze strany odborné a akademické veřejnosti na odborného zástupce za Českou republiku je profesní čest. Vážím si toho, že mohu stanout vedle deseti osobností vědy, veřejné správy a průmyslu, jež si daly za cíl rozvíjení a posilování činností centra UCEEB, podporu vědeckého výzkumu energeticky úsporných budov a rychlejší přenos nových technologií z teorie do praxe. Environmentálně šetrné stavebnictví, nesoucí s sebou úsporu energií, ochranu životního prostředí a zajištění zdravého vnitřního prostředí, je totiž důležitým pilířem trvale udržitelného rozvoje celé společnosti,“ komentuje své členství Jan Řežáb.

Jan Řežáb (první zleva) s dalšími členy centra UCEEB

Členové vědecké rady UCEEB

 Jméno

 Instituce

 Stát

 Johan van Dessel

 Belgický stavební výzkumný institut (Belgian Building Research Institute)

 Belgie

 Wolfgang Streicher

 Univerzita Innsbruck (Innsbruck University)

 Rakousko

 Birgit Müller

 Univerzita aplikovaných věd v Berlíně (University of Applied Sciences Berlin)

 Německo

 Stefan Winter

 Technická univerzita Mnichov (Technical University of Munich)

 Německo

 Lieve Helsen

 Katolická univerzita v Lovani (KU Leuven)

 Belgie

 Michele Caraglia

 Druhá univerzita Neapol (Second University of Naples)

 Itálie

 Vladimír Sochor

 Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

 ČR

 Radek Špicar

 Svaz průmyslu a dopravy České republiky

 ČR

 Jan Řežáb

 JRD

 ČR

 Zbyněk Škvor

 České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

 ČR

 Lukáš Ferkl

 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

 ČR

tisková zpráva, wd