Aktuality

Nová studie o nejbližším vývoji českého stavebnictví

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) ve spolupráci s ÚRS Praha, a. s., poradenskou společností Deloitte a dalšími odborníky zpracoval studii s názvem Vývoj stavebnictví do roku 2012 – Návrh rozvojových opatření pro obnovu dynamiky stavebnictví a ekonomiky ČR.
Jména odborníků bohužel v materiálu nejsou uvedena.
Cílem studie je:
1. Informovat vládu ČR o možných scénářích vývoje českého stavebnictví v nejbližších letech a získat její podporu pro přijetí nezbytných opatření z hlediska obnovy dynamiky stavebního sektoru s cílem podpořit i růst celé české ekonomiky.
2. Komunikovat s poslanci a senátory, vedením krajů, měst a obcí o potřebě stavebních investic z pohledu růstu české ekonomiky, regionálního rozvoje a zaměstnanosti.
3. Informovat manažery a majitele stavebních podniků o nutnosti přijetí a realizace efektivních strategických opatření, která mohou ochránit firmy před likvidací a povedou k dalšímu rozvoji firem a investic.
4. Formulovat konkrétní návrhy možných opatření na úrovni státu i jednotlivých firem, která mohou zajistit opětovný rozvoj odvětví stavebnictví a tím také ekonomiky. Zahájit diskusi se všemi dotčenými stranami a odbornou veřejností nad těmito návrhy.
5. Pokusit se změnit současný mediální obraz stavebnictví a získat podporu kvalifikované veřejnosti, místních samospráv, akademické obce, bank a finančních institucí.
 
Studie předkládá tři možné varianty vývoje odvětví do roku 2012: protikrizovou, pasivní a restriktivní. Protikrizový scénář počítá s vládními kroky, které zastaví propad stavebnictví. Pasivní varianta předpokládá, že vláda nebude uskutečňovat žádná opatření pro podporu stavebnictví a bude pokračovat současný vývoj ekonomiky a trend postupného poklesu stavební výroby. Restriktivní scénář počítá s významnými škrty v oblasti státních investic.
Nejoptimističtější protikrizová varianta vývoje odhaduje, že v roce 2012 bude v celém českém hospodářství kvůli útlumu stavebnictví asi o 160 000 pracovních míst méně. Nejčernější scénář počítá v ekonomice s úbytkem přesahujícím 571 000 míst.
Stát se podle studie navíc útlumem stavebních investic připraví o miliardové příjmy. Podle nejlepšího scénáře budou příjmy státu v roce 2012 ve srovnání s rokem 2008 o 22 miliard korun menší. Restriktivní varianta počítá s výpadkem státních příjmů až ve výši 571 miliard korun.
Pro zlepšení situace analýza navrhuje například vytvoření harmonogramu budování dopravní infrastruktury a dlouhodobé závazné koncepce rozvoje bydlení. Opravy bytů a rodinných domů by mělo podpořit daňové zvýhodnění. Stavaři chtějí také pokračovat v dotačních programech na zateplování, a to i pro soukromé vlastníky podnikatelských nemovitostí.
Dlouhodobě se také změní skladba poptávky po stavebních pracích. Zvýší se podíl energetických staveb, zejména jaderných elektráren a lokálních alternativních zdrojů, zásobníků plynu a plynovodů. Zahájí se více staveb souvisejících s klimatickými změnami a ochranou životního prostředí.
Celou studii najdete zde 
wd, ČTK