Aktuality, Časopis Materiály pro stavbu

Materiály pro stavbu 1/2015

Dne 10. 2. 2015 vyšlo první číslo XXI. ročníku časopisu Materiály pro stavbu. Pokud nejste předplatiteli, získáte časopis prostřednictví SEND Předplatné, s. r. o., Ve Žlíbku 1800/77, hala A3, 193 00 Praha 9, tel.: 225 985 225 nebo 777 333 370, e-mail: bm@send.cz. Ve Slovenské republice zajišťuje předplatné Mediaprint – Kapa Pressegrosso, a. s., P.O. Box 183, 830 00 Bratislava 3, tel.: +421 244 458 821, e-mail: predplatne@abompkapa.sk. Pokud dáváte přednost elektronické verzi časopisu, najdete ji nawww.ecasopis.businessmedia.cz.

m1 71591Obsah

Úvodem
Semináře Beton University v roce 2015
TEREZA MIKLASOVÁ  3

Aktuality  4

Ekonomika
Orientační ceny rozpočtových ukazatelů stavebních objektů dle měrných jednotek objektů pro rok 2015 – I. pololetí
PAVEL FIKAR  14

Servis ekonomických informací  16

Téma: Materiály pro dřevostavbu
Návrh pasivní střešní nástavby na panelový dům G 57
JIŘÍ NOVÁK 18

Účinná přírodní izolace vhodná i pro dřevostavby (Ciur)  20
Konstrukční deska RigiStabil – mnohostranné využití v dřevostavbách (Rigips)  22
Lepicí a těsnicí program DELTA pro dřevostavby (Dörken)  23
Stavební výrobky EGGER  24
Zdravé vnitřní prostředí s novou generací minerální izolace URSA PUREONE  26
Dřevostavby bytových a rodinných domů s materiály fermacell na okraji Vídně  28

Výrobky, hmoty, materiály
Moderní kompozitní materiály jako náhrada klasické výztuže do betonu
FRANTIŠEK GIRGLE, DAVID HORÁK, VOJTĚCH KOSTIHA, JAN PROKEŠ, PETR ŠTĚPÁNEK  30

Plasty ve stavebnictví 10 – Polyuretany (PUR/PIR)
FRANTIŠEK VÖRÖS  34

Technologie
Bezúdržbové okapové systémy
MILAN HOLEC  37

Slaměný dům s nosnou konstrukcí z lepeného lamelového dřeva
MARTIN WÜNSCHE  40

Škody a poruchy
Příčiny porušení podlahy garáží obytného domu trhlinami
DANIEL MAKOVIČKA, DANIEL MAKOVIČKA ml.  44

Je možné provádět připojovací spáru oken a dveří jenom jednosložkovou polyuretanovou pěnou?
MILAN ZÁPOTOCKÝ  47

Normy
Technická pravidla pro zdvojení ETICS
MILAN MACHATKA  50

Aktuality
Průmysl a obchod
Konec výroby v JCP Štúrovo
Záviš Bozděch  4
ČVUT otevřelo své Informační centrum v solárním domě uprostřed kampusu  5
Isover TOPSIL – nová jedinečná čedičová tepelněizolační deska  6
Kompozitní poklopy a žlaby pro silniční komunikace  6
TBG METROSTAV – 20 let lepšího stavění  7
Soutěže
Nový ročník soutěže Wienerberger Brick Award  7
Konference a semináře
Technologie betonu 2015  2
Akreditovaná školení STUDIA AXIS v 1. polovině roku 2015  8
Recycling 2015  8
Akce Sekurkonu v únoru a březnu 2015  8
Projekty
Sportovní a rekreační areál Maškova zahrada  10
Administrativní budova Crystal v Praze  10
Rekonstrukce Sweerts-Šporkovského paláce  11
Nové studio České televize v Brně-Líšni  11
Knihy
Fermacell – Požární a akustický katalog  12
Ploché střechy a pěnový polystyren  12
Architektura moderních zahrad  12

Výrobci informují
Novinky
Vsakovací systém X-Box (Ronn)  52
Roto Q – nová řada střešních oken Roto  54
Nová fólie DELTA-MAXX X byla prověřena extrémím testem (Dörken)  57
Zkušenosti z praxe
Fasádní panely PREFA FX.12 a fasádní desky REYNOBOND na rodinném domě v Borince (Prefa Aluminium)  58
Přehled sortimentu
Geberit Pluvia – moderní odvodnění plochých střech  60

Obsah ročníku XX./2014  61