Konference, semináře

Zkoušení vlastností betonu a jeho složek

Nedostali jste se z důvodu velkého zájmu na podzim na seminář Zkoušení vlastností betonu a jeho složek? Právě jsme přidali do našeho kalendáře nový termín, kterého se můžete zúčastnit!

O semináři

Datum konání: 3. – 4. dubna 2024 od 09:00
Místo: Stavební fakulta ČVUT v Praze

Prezenční dvoudenní seminář vám představí klíčové vlastnosti betonu a jeho složek, včetně metod zkoušení.

Získáte ucelený přehled o současných trendech ve výrobě a zkoušení betonových směsí, problematice koroze výztuže a betonu a způsobech jejich ochrany. Navíc jsme seminář obohatili o zajímavé informace týkající se speciálních druhů betonu a nabídneme vám jedinečnou příležitost prohlédnout si laboratoře Experimentálního centra Stavební fakulty ČVUT v Praze.

Co se na kurzu naučím?

  • základní vlastnosti betonu a jeho složek, včetně jejich zkoušení
  • vlivy, které mohou ovlivnit kvalitu a spolehlivost betonové konstrukce
  • informace o aktuálně platných ČSN
  • současné poznatky z oblasti výroby a dopravy betonové směsi, zpracování betonu, stříkaného betonu, koroze výztuže a betonu a způsobů jejich ochrany.

Neváhejte se registrovat, kurz má omezené kapacity!