Konference, semináře

Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010

Konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví 2010 se bude konat 5. a 6. října 2010 v aule A203 Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95. Pořadatelem je Ústav stavebního zkušebnictví. Letošní, již 4. ročník by měl navázat na úspěšný ročník loňský, kdy konference přesídlila do Brna, do důstojných prostor Auly Fakulty stavební.

Zkouseni-a-jakost_logo

Bez zkušebních metod si nedovedeme představit ověřování jakosti materiálů a staveb, vývoj nových materiálů, ani diagnostiku poruch již dokončených staveb, znalecké posuzování objektů a celou řadu dalších činností. Tato konference by měla umožnit výměnu poznatků o zkoušení a zajišťování jakosti. I letos je očekávána účast specialistů z vysokých škol a výzkumných pracovišť, stejně jako odborníků z výrobních podniků, projekčních a realizačních firem, a v neposlední řadě i správců nemovitostí a investorů.
Měly by zde být prezentovány nové metody, a současně praktické zkušenosti s využíváním metod stávajících. Významnou náplní konference by mělo být i využití zkušebních metod pro hodnocení jakosti stavebních materiálů, výrobků a objektů a současně k rozvoji a udržování systémů kvality.
Konference je zařazena do akreditovaného vzdělávacího programu pro členy ČKAIT a hodnocena 2 body. Součástí programu bude doprovodná výstava a společenské setkání účastníků konference.
 
Předpokládané programové schéma
Úterý 5. října 2010:
9 h Slavnostní zahájení + Vyzvané přednášky
11 h BLOK I. Zkoušení betonových konstrukcí
14 h BLOK II. Zkoušení kovových konstrukcí
16 h BLOK III. Přístrojová technika
19.30 h Společenský večer
 
Středa 6. října 2010:
9 h BLOK IV. Zkoušení dalších stavebních hmot, dílců a konstrukcí
11 h BLOK V. Zkoušení v geotechnice
14 h BLOK VI. Normalizace a certifikace ve stavebnictví, řízení jakosti a kvality
15.30 h Zakončení konference
 
Na konferenci se můžete přihlásit prostřednictvím on-line formuláře zde. Zde najdete i aktuální seznam přednášek.
 
Kontakty:
Odborný garant konference, předseda vědeckého výboru
Prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
E-mail: hobst.l@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 836
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Ondřej Anton, Ph.D.
E-mail: anton.o@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 823
Mobil: +420 604 421 470
 
Tajemník konference, člen vědeckého výboru
Ing. Věra Heřmánková, Ph.D.
E-mail: hermankova.v@fce.vutbr.cz
Tel.: +420 541 147 817
Mobil: +420 604 158 023
 
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta stavební
Ústav stavebního zkušebnictví
Veveří 331/95
602 00 Brno
 
Hlavní partner konference: Betonconsult, s. r. o.
 
wd s použitím podkladů organizátora