Informace výrobců, Konference, semináře

Zelené, nebo modrozelené střechy? Proč je budovat?

Pozvánka na odbornou online konferenci k novému trendu modro-zelených střech.

Dopady globálního oteplování jsou v posledních letech vidět všude kolem nás. Ne jedné straně jde o rostoucí letní teploty a s nimi spojené sucho, na druhé straně silné přívalové deště, které způsobují mnoho škod, zejména ve městech a zastavěných oblastech. Města byla až dosud navrhována tak, aby dokázala co nejrychleji odvést veškerou dešťovou vodu do kanalizace a zlikvidovat ji. Protože však v důsledku klimatických změn hrozí, že do roku 2050 bude celosvětově ve městech vody nedostatek, hledají se způsoby, jak s dešťovou vodou hospodárně nakládat. Jednou z cest se jeví i budování modrozelených střech, které snoubí výhody retenčních nádrží a zelených střech.

Modrozelené střechy přinášejí do stavebnictví stěžejní inovaci a ukazují podobu budoucích standardů. Pomáhají zlepšit kvalitu ovzduší, zejména snížit množství oxidu uhličitého a dalších škodlivých látek v ovzduší, protože rostliny tyto látky absorbují a produkují kyslík, mohou být místem k odpočinku, protože nahradí zahrádku nebo dvorek i v husté městské zástavbě. Zároveň však dokáží zachytit dešťové vody opětovně je využít pro chlazení nebo zavlažování.

Jaká modrozelenou střechu navrhnout a zkonstruovat? Jaký je současný stav na českém trhu, jaká je poptávka a jaký lze předpokládat její vývoj v dalších letech?

Na tyto a další otázky odpoví odborníci z řad architektů, projektantů a produktových expertů na online konferenci, kterou pořádá dne 18.5. od 14,00 hodin společnost Wavin Czechia, dodavatel produktových řešení a technologií pro zelené i modrozelené střechy. Tématem závěrečné prezentace bude provázanost nových produktových řešení Wavin pro technologie modrozelených střech s praxí, možnosti technické podpory, spolupráce s architekty, projektanty a realizačními firmami.

Registrace na konferenci je zdarma, zde: promo.wavin.com/cs-cz/konference-modro-zelene-strechy#three

podle podkladů společnosti Wavin Czechia