Konference, semináře

Závěrečná pozvánka na konferenci Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy – LOPFAS

Společnost Stavokonzult pořádá 1. ročník celostátní odborné konference Lehké Obvodové Pláště Fasády a Střechy – LOPFAS. Koná se ve dnech 13.–14. 3. 2012 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové.
Záštitu nad konferencí převzal doc. Ing. Miloslav Novotný, Ph.D., proděkan a vedoucí Ústavu pozemního
stavitelství na Fakultě stavební VUT v Brně.
První ročník konference reaguje na požadavek výrobců a stavebních firem vytvořit širokou diskusní platformu, která bude informovat odbornou veřejnost o rozvoji tohoto trhu v oblasti norem, projektování a realizace.
Klíčové otázky konference:
– Jaké jsou obvyklé vady lehkých obvodových plášťů a kde je jejich prvotní příčina?
– Kde „končí“ výplně otvorů a začínají lehké obvodové pláště?
– Jaké je odborné povědomí o konkrétních technických a legislativních požadavcích na lehké obvodové pláště a jak je naplňováno v praxi?
– Lehké obvodové pláště z pohledu požadavků, odpovědností a povinností (projektantů, zhotovitelů, TDI…).
 
Uzávěrka přihlášek je 7. března 2012. Přihláška a závěrečná pozvánka se všemi podrobnostmi jsou ke stažení na stránkách www.stavokonzult.cz. Přihlášku můžete zaslat e-mailem na info@stavokonzult.cz, faxem na číslo 475 602 094 nebo poštou na adresu pořadatele akce:
René Růžička – Stavokonzult
Za Viaduktem 429
400 01 Ústí nad Labem
 
wd