Konference, semináře

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce IV

Energy Centre České Budějovice ve spolupráci s O.Ö. Energiesparverband, E.ON a Energie AG OÖ pořádá v průběhu října a listopadu 2011 v Českých Budějovicích kurz pro energetické poradce.
Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce je zaměřen na získání vědomostí a zkušeností v oblasti energetického poradenství, což se týká především úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky. Náplň kurzu je různorodá; snaží se pokrýt co nejvíce aspektů energetického poradenství a přednášející na kurzu patří mezi špičkové odborníky ve svých oborech. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze do Horního Rakouska.
Cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci energetických agentur, zaměstnanci státní a veřejné správy, autorizovaní inženýři a technici, projektanti, vysokoškolští studenti, zástupci firem a podnikatelé v oborech týkajících se tématiky kurzu, pracovníci neziskových organizací, zástupci škol.
Kurz proběhne ve dvou třídenních blocích, mezi nimiž je 14denní přestávka, poté budou mít účastníci 3 týdny na přípravu na závěrečné zkoušky sestávající z písemného testu a ústního prozkoušení odbornou komisí.
Každý účastník kurzu obdrží po úspěšném složení zkoušek certifikát o absolvování kurzu.
Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 3 kreditními body.
Podrobný program kurzu najdete zde.
 
Kontakt a bližší informace
Energy Centre České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II. 87/25
370 01 České Budějovice
tel.: 387 312 580, fax: 387 312 581, kurzy@eccb.cz, www.eccb.cz
Kontaktní osoba: Tomáš Avramov
 
mi podle podkladů pořadatele