Konference, semináře

Základní vzdělávací kurz pro energetické poradce

Energy Centre České Budějovice pořádá již čtvrtý Základní kurz pro energetické poradce. Bude se konat ve dnech 10.–12. 4., 24.–26. 4. a 16. 5. 2012 v sídle E.ON v Českých Budějovicích (F. A. Gerstnera 2151/6).

Kurz je prioritně určen pro pracovníky z oblasti stavebnictví a energetiky, kteří chtějí svým klientům poskytnout kvalitnější služby v oblasti týkající se úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a dotací.
Svým obsahem i kvalitou přednášejících je kurz v ČR ojedinělý. Je zaměřen na získání vědomostí a zkušeností v oblasti energetického poradenství, což se týká především úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie a staveb s nízkými energetickými nároky. Náplň kurzu je různorodá; snaží se pokrýt co nejvíce aspektů energetického poradenství a přednášející na kurzu patří mezi špičkové odborníky ve svých oborech. Součástí kurzu je i jednodenní exkurze do Horního Rakouska.
Cílovou skupinou kurzu jsou pracovníci energetických agentur, zaměstnanci státní a veřejné správy, autorizovaní inženýři a technici, projektanti, vysokoškolští studenti, zástupci firem a podnikatelé v oborech týkajících se tématiky kurzu, pracovníci neziskových organizací, zástupci škol.
Kurz proběhne ve dvou třídenních blocích, mezi nimiž je 14denní přestávka, poté budou mít účastníci 3 týdny na přípravu na závěrečné zkoušky sestávající z písemného testu a ústního prozkoušení odbornou komisí.
Každý účastník kurzu obdrží po úspěšném složení zkoušek Certifikát o absolvování kurzu.
Podrobné informace a přihlášku najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele