Konference, semináře

Zakládání staveb Brno 2011

Česká geotechnická společnost ČSSI pořádá v hotelu Voroněž ve dnech 7.–8. listopadu 2011 již 39. ročník konference se zahraniční účastí Zakládání staveb Brno 2011.

Z programu
● Důsledky nekvalitního IG průzkumu na inženýrské rozhodování
● Hydrogeologický průzkum pro stavební účely
● Atlas sesuvů Slovenska – nástroj pro snižování rizik při výstavbě?
● Použití geofyzikálních metod při průzkumu existence přípovrchových nehomogenit
● Rizika prací speciálního zakládání staveb při návrhu a realizaci stavebních jam
● Zkušenosti se snižováním hladiny podzemní vody ve stavebních jámách pomocí inovačních metod hloubkové drenáže
● Důsledky nerespektování základových poměrů při zakládání stavebních konstrukcí
● Zajištění svahů hlubokých zářezů prefabrikovanými žebry
● Doba stability nezajištěného výrubu
● Průzkumné štoly dopravních tunelů
● Varovné stavy při monitoringu tunelu
● Praktický pohled na problematiku hodnocení rizika využívání odpadů na úpravy terénu
● Systémové řešení geotechnických aspektů odkališť
 
Podrobné informace a frormulář přihlášky najdete zde.
 
Informace a přihlášky
SEKURKON, s. r. o., pobočka Brno
Šumavská 31, 612 54 Brno
Tel.: 549 131 555
Fax: 541 236 510
 
mi podle podkladů pořadatele