Konference, semináře, Projekty

XXV. Konference Ocelové Konstrukce 2023

Čekali jste s přihlášením na letošní ročník konference Ocelové konstrukce na připravovaný odborný program? Už čekat nemusíte! Zaregistrujte se na 25. ročník tradičního setkání ocelářů.

Na stránkách společnosti Sekurkon byl zveřejněn kompletní program konference. Prohlédněte si ho a neváhejte se registrovat. Setkáte se s kolegy z oboru nejen při odborném programu, ale i při neformálních setkáních během jednání konference i společenského večera, to vše v krásném prostředí Novomlýnských nádrží u Pálavy.

Konference se koná už 17. května 2023, nenechte si ji ujít. Letošní jubilejní 25. ročník konference se koná pod záštitou prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., děkana Fakulty stavební ČVUT v Praze, prof. Ing. Rostislava Drochytky, CSc., MBA, dr. h. c., děkana Fakulty stavební VUT v Brně a prof. Ing. Roberta Čepa, Ph.D., děkana Fakulty strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava. Bude se věnovat problematice ocelových konstrukcí z hlediska výroby materiálu, projektování a návrhu ocelových konstrukcí včetně využití metody BIM, povrchových úprav, provozu a údržby. Prezentovány budou i zajímavé realizace z oboru.